مطالب پیشنهادی از سراسر وب

رویکرد تست امنیت خودکار در DevSecOps

دسته بندی ها: آموزش تست خودکار (Automated Testing) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش امنیت شبکه ، آموزش دواپس (DevOps)

تست امنیت خودکار می تواند بطور مقیاس پذیر و مکرر، امنیت کلی محصولات شما را افزایش دهد. در این دوره، رویکرد تست امنیت خودکار در DevSecOps؛ شما دانش بنیادین تست امنیت خودکار را فرا خواهید گرفت.

در ابتدا، مفهوم تست امنیت خودکار را یاد خواهید گرفت. سپس، جوانب مثبت و منفی تست امنیت خودکار را کشف خواهید کرد. در پایان، سوژه تست، و موقعیت تست در چرخه عمر توسعه نرم افزار را بررسی خواهید کرد. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت بنیادین در تست امنیت خودکار را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

تشخیص مزایا و معایب تست امنیت خودکار

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Approaching Automated Security Testing in DevSecOps Author:Peter Mosmans Duration:0:47:11 Level:Intermediate

Automated security testing can increase the overall security of your products, in a scalable and repeatable way. In this course, Approaching Automated Security Testing in DevSecOps, you will learn foundational knowledge of automated security testing. First, you will learn what automated security testing is. Next, you will discover the pros and cons of automated security testing. Finally, you will explore what to test, and where to test it in the software development life cycle. When you are finished with this course, you will have the skills and basic knowledge of automated security testing.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس