آموزش پیشنهادی فرادرس

معماری اپلیکیشن ASP.NET Core MVC برای قابلیت تست واحد

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Core ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش تست واحد (Unit Testing) ، آموزش تست نرم افزار ، آموزش ASP.NET MVC

اگر می خواهید بدانید که آیا اپلیکیشن شما واقعا کار می کند، به تست واحد نیاز دارید. مشکل این است که انجام این کار همیشه آسان نیست. در این دوره، توانایی طراحی اپلیکیشن های خود برای تست پذیری را فرا خواهید گرفت. ابتدا با الگوهای طراحی معماری آشنا می شوید که به شما کمک می کند تا بتوانید اپلیکیشن خود را به آسانی تست، ریفکتور و نگهداری کنید. در مرحله بعدی ، نحوه استفاده از این الگوهای طراحی معماری را به منظور پیاده سازی کد ASP.NET Model-View-Controller و کد پایگاه داده قابل تست با استفاده از Entity Framework Core را کشف خواهید کرد. در آخر، نحوه استفاده از این الگوهای طراحی را برای ایجاد کد امنیتی قابل تست، کد اعتبارسنجی و کد Web API بررسی خواهید کرد. 

پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش معماری نرم افزار و تست واحد مورد نیاز برای طراحی اپلیکیشن های ASP.NET Core  خود را برای تست پذیری بودن خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting an ASP.NET Core MVC Application for Unit Testability Author:Benjamin Day Duration:5h 47m

You need unit tests if you want to know if your app is really and truly working. The problem is that it's not always easy to do. In this course, Architecting an ASP.NET Core MVC Application for Unit Testability, you will gain the ability to design your apps for testability. First, you will learn about the architectural design patterns that help make your application easy to test, refactor, and maintain. Next, you will discover how to apply these architectural design patterns in order to implement testable ASP.NET Model-View-Controller code and testable database code using Entity Framework Core. Finally, you will explore how to apply these design patterns to create testable security code, validation code, and Web API code. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of software architecture and unit testing needed to design your ASP.NET Core apps for testability.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس