مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معماری راه حل های رویداد محور فاقد سرور با Google Cloud Functions

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

توابع ابری واحدهای سبک وزن محاسباتی بدون سروری هستند که می توانند در هنگام وقوع رویدادهای خارجی مستقر شوند. در این دوره، معماری راه حل های رویداد محور فاقد سرور با استفاده از توابع Google Cloud؛ شما نحوه ایجاد و پیکربندی توابع Google Cloud با تعدادی از انواع مختلف تریگرها، از جمله تریگرهای Cloud Storage ،Pub/Sub ،HTTP و همچنین سایر موارد را خواهید آموخت. شما با کشف سرویس های متنوع محاسباتی که GCP ارائه می دهد و همچنین جایی که توابع ابری در آن اکوسیستم سازگار می شوند، شروع خواهید کرد. سپس، زمان اجرای پایتون و Node.js که توابع ابر اخیراً از آن پشتیبانی می کنند را مطالعه خواهید کرد و نحوه کار رویدادها و تریگرها را درک خواهید کرد. سپس، شما با توابع ابری HTTP که برای پیاده سازی وب هوک ها استفاده می شوند، کار خواهید کرد. در ادامه، شما توابع پس زمینه ای که در صورت بروز خطا یا شکست مورد استفاده مجدد قرار می گیرند را پیکربندی خواهید کرد. در پایان، نحوه استفاده از Stackdriver برای مانیتورینگ و گزارش خطا از داخل توابع ابری را یاد خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما به آسانی قادر خواهید بود که توابع Google Cloud را به عنوان بخشی از معماری میکروسرویس های خود پیاده سازی کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting Event-driven Serverless Solutions Using Google Cloud Functions Author:Janani Ravi Duration:2h 5m

Cloud Functions are lightweight serverless units of computing which can be deployed when external events occur. In this course, Architecting Event-driven Serverless Solutions Using Google Cloud Functions, you will learn how you can create and configure Google Cloud Functions with a number of different types of triggers - HTTP triggers, Cloud Storage, Pub/Sub, as well as many others. You’ll begin by discovering the various compute services that the GCP offers as well as where Cloud Functions fit in that ecosystem. Then, you’ll study the Python and Node.js runtimes that Cloud Functions currently supports and understand how events and triggers work. Next, you’ll work with HTTP Cloud Functions which can be used to implement webhooks. Following that, you’ll configure background functions to be retried in case of errors or failures. Lastly, you’ll learn how to use Stackdriver for monitoring and error reporting from within Cloud Functions. By the end of this course, you’ll be able to easily implement Google Cloud Functions as a part of your microservices architecture.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس