مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معماری برای هزینه در AWS

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

بهینه سازی هزینه مؤثر در اپلیکیشن های ابری برای هر سازمان یک چالش محسوب می شود. در این دوره، معماری برای هزینه در AWS؛ شما دانش لازم برای طراحی اپلیکیشن های مقرون به صرفه را کسب خواهید کرد.

در ابتدا، نحوه جلوگیری از مشکلات رایج در بهینه سازی هزینه با مطالعات موردی از شکست های پذیرش ابر و داستان های موفقیت را یاد خواهید گرفت. سپس، الگوهای طراحی برای معماری اپلیکیشن ها به منظور مطابقت دادن عرضه و تقاضای منابع ابری برای کاهش هزینه های اتلاف شده را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه توسعه آگاهی از هزینه های جاری و بهینه سازی هزینه های ابری خود با گذشت زمان را بررسی خواهید کرد.

با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت لازم برای معماری اپلیکیشن های بهینه شده در هزینه بر روی AWS و بهینه سازی اپلیکیشن های AWS موجود را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Architecting for Cost on AWS Author:Fernando Medina Corey Duration:5:05:37 Level:Beginner

Effectively cost-optimizing cloud applications is a challenge for every organization. In this course, Architecting for Cost on AWS, you will gain the knowledge you need to design cost-effective applications. First, you will learn how to avoid common cost-optimization pitfalls with case studies from cloud-adoption failures and success stories. Next, you will discover design patterns to architect applications to match the supply and demand of cloud resources to reduce wasted spending. Finally, you will explore how to develop ongoing cost awareness and optimize your cloud costs over time. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge required to architect cost-optimized applications on AWS and to optimize existing AWS applications.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس