پیشنهاد فرادرس

آموزش معماری پیکربندی های Google Cloud Storage

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

Cloud Storage یک راه حل ذخیره سازی قدرتمند است و اغلب entry-point برای شرکت هایی است که می خواهند ذخیره سازی خود را انجام دهند و از دیتا سنتر به ابر محاسبه کنند. در این دوره با نحوه ایجاد و استفاده از قابلیت ذخیره انعطاف پذیر در ابر، مهاجرت داده در GCP، ویژگی ها و قیمت انواع مختلف Cloud Storage buckets و  نحوه انتقال داده ها به buckets، ایجاد و به روز رسانی متادیتا آبجکت، مدیریت چرخه عمر آبجکت ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Cloud Storage در GCP Service Taxonomy
 • پیش نیازها
 • گزینه های ذخیره سازی و محاسبه
 • Web Console و Cloud Shell
 • نصب Cloud SDK و استفاده از gsutil
 • Cloud Storage درمقابل دیگر تکنولوژی های GCP Storage
 • Storage Classes
 • قیمت گذاری Cloud Storage
 • ایجاد و استفاده از Cloud Storage Buckets
 • ایجاد Bucket با استفاده از Web Console
 • ایجاد Bucket با استفاده از gsutil
 • مدیریت چرخه عمر
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting Google Cloud Storage Configurations Publisher:Pluralsight Author:Janani Ravi Duration:1h 50m Level:Beginner

Cloud Storage is the Google Cloud Platform's elastic object storage service which competes with S3 on AWS and Blob Storage on Azure. It offers pay-as-you-use functionality for all kinds of data and offers easy integration with all other GCP services.
Cloud Storage is a powerful storage solution, and is often the entry-point for enterprises who want to move their storage and compute from on-premises data centers to the cloud. In this course, Architecting Google Cloud Storage Configurations, you will learn how to create and harness elastic storage functionality on the cloud and understand how you can migrate your on premise data to the GCP. First, you will understand where exactly Cloud Storage fits in the range of storage services offered by the GCP. Then, you will see the features and pricing of the different kinds of Cloud Storage buckets and how to make the right choice for your use case. Next, you will explore in a hands-on manner how to create and use Cloud Storage buckets, seeing how data can be moved in and out of buckets, how object metadata can be created and updated, and the lifecycle management of objects. After that, you will administrate and regulate access to buckets and objects within buckets. Finally, you will know how data in buckets can be encrypted using customer supplied encryption keys, and how objects can be made publicly accessible either permanently or for a limited time-period using signed URLs. At the end of this course, you will be comfortable creating, configuring, and regulating access to Cloud Storage buckets on the Google Cloud Platform
Course Overview
Course Overview
1m
Understanding Cloud Storage in the GCP Service Taxonomy
Module Overview
1m
Prerequisites and Course Outline
2m
Making Compute and Storage Choices
6m
The Web Console and Cloud Shell
3m
Installing the gCloud SDK and Using gsutil
5m
Cloud Storage vs. Other GCP Storage Technologies
2m
Storage Classes
7m
Cloud Storage Pricing
4m
Creating and Using Cloud Storage Buckets
Module Overview
0m
Creating a Bucket Using the Web Console
3m
Creating a Bucket Using gsutil
2m
Uploading and Downloading Data
6m
Using the Transfer Service to Move Objects
4m
Renaming, Moving, and Copying Objects
3m
Modifying the Storage Class of a Bucket and Object
5m
Accessing and Modifying Object Metadata
4m
Object Versioning
6m
Lifecycle Management
6m
Regulating Access and Using from Other GCP Services
Module Overview
1m
Using Customer Supplied Encryption Keys
9m
Making Data Public
4m
IAM and ACLs
7m
Time-limited Access Using Signed URLs
4m
Syncing Local Folders to GCS Buckets
2m
Summary and Further Study
1m

پیشنهاد فرادرس