Cloud Storage یک راه حل ذخیره سازی قدرتمند است و اغلب entry-point برای شرکت هایی است که می خواهند ذخیره سازی خود را انجام دهند و از دیتا سنتر به ابر محاسبه کنند. در این دوره با نحوه ایجاد و استفاده از قابلیت ذخیره انعطاف پذیر در ابر، مهاجرت داده در GCP، ویژگی ها و قیمت انواع مختلف Cloud Storage buckets و  نحوه انتقال داده ها به buckets، ایجاد و به روز رسانی متادیتا آبجکت، مدیریت چرخه عمر آبجکت ها و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک Cloud Storage در GCP Service Taxonomy
 • پیش نیازها
 • گزینه های ذخیره سازی و محاسبه
 • Web Console و Cloud Shell
 • نصب Cloud SDK و استفاده از gsutil
 • Cloud Storage درمقابل دیگر تکنولوژی های GCP Storage
 • Storage Classes
 • قیمت گذاری Cloud Storage
 • ایجاد و استفاده از Cloud Storage Buckets
 • ایجاد Bucket با استفاده از Web Console
 • ایجاد Bucket با استفاده از gsutil
 • مدیریت چرخه عمر
 • و غیره