مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معماری پایگاه داده های مقیاس پذیر و بدون طرح NoSQL با Google Datastore

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

مجموعه فن آوری های کلان داده ناقص فرض می شوند، مگر اینکه شامل یک راه حل بهینه سازی شده برای داده های سند گرا و کوئری های سلسله مراتبی وجود داشته باشد و بتواند جستجوی بلافاصله سریع ارائه دهند که اپلیکیشن های خدمت کننده به وب به اجرا بر روی چنین داده هایی نیاز دارند. شما در این دوره، توانایی شناسایی موقعیت هایی که Datastore برای شما مناسب است و جستجوی آن را به هر دو صورت تعاملی و برنامه نویسی شده به دست می آورید.

ابتدا دقیقا یاد خواهید گرفت که Datastore چگونه با سایر تکنولوژی های GCP مانند BigQuery، BigTable و Firestore در تضاد است. Datastore تماما در مورد خواندن سریع است؛ Datastore تنها از کوئری هایی پشتیبانی می کند که زمان اجرای آن ها تنها به اندازه مجموعه نتیجه و نه به اندازه کل مجموعه داده بستگی دارد. این یک ضمانت قابل توجه است و از طریق ترکیبی از استفاده زیاد از شاخص ها و محدودیت ها بر روی انواع کوئری هایی که پشتیبانی می شوند، به دست می آید. سپس مدل داده منحصر به فرد Datastore را خواهید آموخت، که اغلب کاربران ناوبری آن را سخت می دانند.

Datastore اسناد را به دسته هایی به نام kinds ساماندهی می کند؛ هر سند تکی یک entity نامیده می شود و به یک نوع kind تعلق دارد. در پایان، نحوه انجام عملیات اجرایی و پشتیبانی و نحوه کار با Datastore به صورت برنامه نویسی شده را بررسی خواهید کرد. زمانی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت ها و دانش Google Datastore مورد نیاز برای طراحی و پیاده سازی یک راهکار ذخیره سازی بهینه سازی شده برای کوئری سریع سلسله مراتبی داده های سند گرا را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting Schemaless Scalable NoSQL Databases Using Google Datastore Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 48m

A suite of big data technologies is considered incomplete unless it includes a solution optimized for document-oriented data and hierarchical queries, and that can provide the blazingly fast lookup that web serving applications need to perform on such data. In this course, Architecting Schemaless Scalable NoSQL Databases Using Google Datastore, you will gain the ability to identify situations when Datastore is right for you, and query it both interactively and programmatically. First, you will learn exactly how Datastore contrasts with other GCP technologies such as BigQuery, BigTable and Firestore. Datastore is all about fast reads; Datastore only supports queries whose runtime depends only the size of the result set, and not on the size of the total data set. This is a remarkable guarantee, and it is achieved via a combination of heavy usage of indices, and of constraints on the types of queries that are supported. Next, you will discover Datastore’s unique data model, which users often find hard to navigate. Datastore organizes documents into categories called kinds; each individual document is called an entity and belongs to a kind. Finally, you will explore how to perform administrative and backup operations and work with Datastore pro-grammatically. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Google Datastore needed to design and implement a storage solution optimized for fast querying of hierarchical, document-oriented data.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس