مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معماری راهکارهای پردازش جریان با استفاده از Google Cloud Pub/Sub

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

همانطور که تحلیل و data warehousing، بیشتر و بیشتر در مدل های کسب و کار شرکت ها یکپارچه می شوند، نیاز به آنالیز بلادرنگ و پردازش داده ها نیز افزایش می یابد. پردازش جریان به سرعت از یک امتیاز به یک امر ضروری تبدیل شده است. در این دوره، شما توانایی مصرف و پردازش داده های جاری در Google Cloud Platform را که شامل توانایی گرفتن عکس های فوری (snapshot) و پاسخگویی به پیام ها است، را به دست خواهید آورد.

ابتدا مبانی معماری Publisher-Subscriber را خواهید آموخت. Publishers برنامه هایی هستند که پیام ها را به بیرون ارسال می کنند، این پیام ها بر اساس موضوعات سازماندهی می شوند. موضوعات با Subscriptions در ارتباط هستند، و Subscribers باید در اشتراک ها به آن گوش فرا دهند. هر اشتراک یک صف پیام است و پیام ها در آن صف نگه داشته می شوند تا حداقل یک subscriber از هر اشتراک پیام را تایید کرده باشد. به همین دلیل گفته می شود Pub / Sub یک سیستم پیام رسانی قابل اعتماد است.

سپس، نحوه ایجاد موضوعات و همچنین نحوه push و pull کردن اشتراک ها را کشف خواهید کرد. همانطور که از نام آنها پیداست، تفاوت اشتراک ها در push و pull در این است که کدام یک تحویل پیام ها را به عهده دارند. در پایان، چگونگی بهره گیری از ویژگی های پیشرفته Pub / Sub مانند ایجاد عکس های فوری و جستجوی یک زمان سنج خاص، چه در گذشته و چه در آینده را بررسی خواهید کرد. همچنین تقسیم بندی دقیق ایجاد عکس های فوری و پیامدهای روشن کردن گزینه "retain acknowledged messages" در یک اشتراک را نیز خواهید آموخت.

وقتی این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش مورد نیاز Google Cloud Pub/Sub را برای پردازش موثر و قابل اعتماد داده های در حال جریان در GCP را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Architecting Stream Processing Solutions Using Google Cloud Pub/Sub Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 44m

As data warehousing and analytics become more and more integrated into the business models of companies, the need for real-time analytics and data processing has grown. Stream processing has quickly gone from being nice-to-have to must-have. In this course, Architecting Stream Processing Solutions Using Google Cloud Pub/Sub, you will gain the ability to ingest and process streaming data on the Google Cloud Platform, including the ability to take snapshots and replay messages. First, you will learn the basics of a Publisher-Subscriber architecture. Publishers are apps that send out messages, these messages are organized into Topics. Topics are associated with Subscriptions, and Subscribers need to listen in on subscriptions. Each subscription is a message queue, and messages are held in that queue until at least one subscriber per subscription has acknowledged the message. This is why Pub/Sub is said to be a reliable messaging system. Next, you will discover how to create topics, as well as how to push and pull subscriptions. As their names would suggest, push and pull subscriptions differ in who controls the delivery of messages to the subscriber. Finally, you will explore how to leverage advanced features of Pub/Sub such as creating snapshots, and seeking to a specific timestamp, either in the past or in the future. You will also learn the precise semantics of creating snapshots and the implications of turning on the “retain acknowledged messages” option on a subscription. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Google Cloud Pub/Sub needed to effectively and reliably process streaming data on the GCP.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس