مطالب پیشنهادی از سراسر وب

معماری با Google Kubernetes Engine - حجم کارها

دسته بندی ها: آموزش کوبرنتیز (Kubernetes) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، سرویس های گوگل

در این دوره، معماری با Google Kubernetes Engine - حجم کارها؛ شما فرآیند اجرای عملیات کوبرنتیز؛ ایجاد و مدیریت استقرارها، ابزارهای شبکه GKE، و نحوه ذخیره سازی پایدار حجم کارهای کوبرنتیز خود را یاد خواهید گرفت.

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Architecting with Google Kubernetes Engine - Workloads Author:Google Cloud Duration:2:51:53 Level:Beginner

In this course, 'Architecting with Google Kubernetes Engine - Workloads', you learn about performing Kubernetes operations; creating and managing deployments; the tools of GKE networking; and how to give your Kubernetes workloads persistent storage.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس