مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Health Checks در ASP.NET Core

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Core ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

تا به حال فکر کرده اید که برنامه ASP.Net Core شما چگونه باید سلامت خود و وابستگی های آن را به دنیا گزارش کند؟ در این دوره، آموزش Health Checks در ASP.NET Core؛ شما توانایی پیاده سازی گزارش سلامت را در سرتاسر برنامه ASP.Net Core خواهید داشت. در ابتدا، شما یاد خواهید گرفت که چگونه می توانید نقاط پایانی ساده بررسی سلامت را در برنامه خود پیاده سازی کنید تا برنامه شما زنده و قادر به پاسخگویی باشد. سپس، با افزودن چک های اضافی سلامت وابستگی و قالب های سفارشی برای گزارش های سلامت و وضعیت های سلامت خود ، نحوه شخصی سازی این چک های سلامتی را خواهید فهمید. در پایان، شما می آموزید که چگونه عملکرد گزارش دهی سلامت برنامه های خود را با تغییر دادن آن به یک مدل فشار ، جایی که برنامه شما به طور دوره ای و فعالانه اطلاعات بررسی سلامت را منتشر می کند ، گسترش دهید. با اتمام این دوره، شما دانش و مهارت ASP.Net Core Health Checks را که برای اجرای گزارش سلامت در برنامه ASP.Net Core شما لازم است ، خواهید داشت.

بررسی اجمالی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight ASP.NET Core Health Checks Author:Rag Dhiman Duration:1:06:09 Level:Intermediate

Ever wondered how your ASP.Net Core application should report its health, and the health of its dependencies to the world? In this course, ASP.Net Core Health Checks, you will gain the ability to implement health reporting throughout your ASP.Net Core application. First, you will learn how to implement simple health check endpoints within your application to report your app is alive and able to respond. Next, you will discover how to customize these health checks by adding additional dependency health checks, and custom formats for your health reports and health statuses. Finally, you will explore how to extend your applications health reporting functionality by changing it to a push model, where your application periodically and proactively publishes health check information. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of ASP.Net Core Health Checks needed to implement health reporting within your ASP.Net Core application.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس