در اغلب موارد، زمانی که ارتقاء یا مهاجرت عمده ای انجام می گیرد، چیزی نادیده گرفته می شود. در این دوره با تعیین  workload Azure readiness دیتا سنتر و  ابزار و منابع مورد نیاز برای انجام این کار، ایجاد یک پروژه Azure Migrate و بررسی VM workloads، ارزیابی SQL instances آشنا می شوید. در پایان دوره شما دانش و مهارت های لازم Azure Migrations جهت ارزیابی و برنامه ریزی مهاجرت به Microsoft Azure را بدست خواهید آورد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آمادگی برای ارزیابی
 • Azure Migrate و Service Map
 • استراتژی های مهاجرت
 • Data Migration Assistant و Azure Database Migration Service
 • منابع و ابزارهای مهاجرت
 • بررسی حجم کار VMware برای مهاجرت به مایکروسافت آژور
 • Azure Migrate
 • ایجاد پروژه Microsoft Azure Migrate
 • اتصال Collector Appliance به vCenter
 • چه داده ای جمع آوری می شود؟
 • ایجاد Server Assessments
 • ایجاد Assessment در Azure
 • ایجاد گروه ها
 • ایجاد نقشه وابستگی سرور
 • نصب و پیکربندی Monitoring Agents
 • Data Migration Assistant
 • و غیره