تبلیغات

آموزش ارزیابی و برنامه ریزی Microsoft Azure Migration

دسته بندی ها: آموزش Azure ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در اغلب موارد، زمانی که ارتقاء یا مهاجرت عمده ای انجام می گیرد، چیزی نادیده گرفته می شود. در این دوره با تعیین  workload Azure readiness دیتا سنتر و  ابزار و منابع مورد نیاز برای انجام این کار، ایجاد یک پروژه Azure Migrate و بررسی VM workloads، ارزیابی SQL instances آشنا می شوید. در پایان دوره شما دانش و مهارت های لازم Azure Migrations جهت ارزیابی و برنامه ریزی مهاجرت به Microsoft Azure را بدست خواهید آورد.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • آمادگی برای ارزیابی
 • Azure Migrate و Service Map
 • استراتژی های مهاجرت
 • Data Migration Assistant و Azure Database Migration Service
 • منابع و ابزارهای مهاجرت
 • بررسی حجم کار VMware برای مهاجرت به مایکروسافت آژور
 • Azure Migrate
 • ایجاد پروژه Microsoft Azure Migrate
 • اتصال Collector Appliance به vCenter
 • چه داده ای جمع آوری می شود؟
 • ایجاد Server Assessments
 • ایجاد Assessment در Azure
 • ایجاد گروه ها
 • ایجاد نقشه وابستگی سرور
 • نصب و پیکربندی Monitoring Agents
 • Data Migration Assistant
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Assessing and Planning Microsoft Azure Migration Publisher:Pluralsight Author:Michael Teske Duration:1h 13m Level:Intermediate

This course teaches you the tools and resources necessary to assess your on-premises workloads to determine whether or not they're ready to migrate to Microsoft Azure.
More often than not, something will get overlooked when your investigating a major upgrade or migration. In this course, Assessing and Planning Microsoft Azure Migration, you will learn foundational knowledge of the what it takes to determine your datacenter's workload Azure readiness. First, you will learn what tools and resources you will need to get the job done. Next, you will discover how to create an Azure Migrate project and discover your VM workloads. Finally, you will explore how to assess your on-premises SQL instances and whether or not they can make the shift. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Azure Migrations needed to assess and plan your migration to Microsoft Azure.
Course Overview
Course Overview
1m
Preparing for Assessment
Overview
0m
Azure Migrate and Service Map
3m
Migration Strategies
1m
Data Migration Assistant and Azure Database Migration Service
1m
Demo: Resources and Tools for Migration
4m
Summary
1m
Assess VMware Workloads for Migration to Microsoft Azure
Overview
0m
Azure Migrate
1m
Create a Microsoft Azure Migrate Project
1m
Demo: Creating an Azure Migrate Project
3m
Connecting Collector Appliance to vCenter
1m
What Data Is Collected?
0m
Demo: Configuring Collector Appliance
4m
Summary
1m
Creating Server Assessments
Overview
1m
Discovering Workloads
3m
Demo: Discovering Workloads
3m
Create an Assessment in Azure
0m
Reviewing the Assessment Report
3m
Creating Groups
1m
Demo: Create an Assessment in Azure
3m
Summary
0m
Creating Server Dependency Mapping
Overview
1m
Install and Configure Monitoring Agents
1m
Demo: Install and Configure Monitoring Agents
4m
Machine Dependencies
0m
Viewing the Assessment Report with Dependencies
2m
Reviewing the Assessment Report
4m
Summary
0m
Creating Database Assessment Report Using Data Migration Assistant
Overview
1m
Data Migration Assistant
2m
Creating an Assessment
2m
Demo: Install Data Migration Assistant and Create Assessment
4m
Azure Database Migration Service
0m
Summary
0m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Assessing and Planning Microsoft Azure Migration_git.ir.rar