مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش احراز هویت کاربران با سرویس Firebase Authentication

دسته بندی ها: آموزش فایربیس (Firebase) ، آموزش آیونیک (Ionic) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته هر اپلیکیشن وب یا تلفن همراه، توانایی ورود به سیستم کاربر با استفاده از چندین روش متفاوت است. در این دوره با احراز هویت کاربران با  Firebase و Ionic، ایجاد اپلیکیشن Ionic، ایجاد اپلیکیشن Ionic و فرم کاربر و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • افزودن وابستگی ها و ساختن پروژه های نسخه ی نمایشی
 • راه اندازی اپلیکیشن
 • اضافه کردن صفحات و Providers به اپلیکیشن
 • راه اندازی اپلیکیشن برای صفحات Loading Lazy
 • اضافه کردن محتوا به صفحه اصلی
 • استایل محتوای صفحه اصلی
 • ایجاد فرم
 • راه اندازی فرم لاگین
 • احراز هویت ایمیل
 • راه اندازی متدها و ناوبری
 • ایجاد توابع کاربر
 • ایجاد یک کاربر و بارگذاری View
 • احراز هویت گوگل
 • احراز هویت توییتر
 • ثبت نام برای Fabric و API Key
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Authenticating Users with Firebase Authentication Service Playbook Publisher:Pluralsight Author:Todd Shelton Duration:3h 39m Level:Intermediate

Ionic and Firebase are among the fastest growing technologies for mobile and web applications. This course will teach you the skills needed to authenticate users using Firebase's authentication service and its real-time database to store information.
At the core of any good web or mobile application is the ability to let a user login using several different ways. In Authenticating Users with Firebase Authentication Service Playbook, you’ll gain a sound knowledge of how to do this with Firebase and Ionic. First, you’ll learn how to create an Ionic application. Next, you’ll explore how to create a login and create user form. Finally, you’ll discover how to authenticate users using several different authentication methods and store that user data in real time. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of authenticating users with Firebase that will help you as you move forward to creating mobile and web applications.
Course Overview
1m 26s
Course Overview
1m 26s
Getting Started
6m 44s
Course Introduction
2m 31s
Adding Dependencies and Building Our Demo Projects
4m 13s
Setting up the Application
47m 12s
Module Introduction
2m 37s
Creating the Application and Previewing the App
7m 14s
Adding Pages and Providers to the App
7m 45s
Setting up Application for Lazy Loading Pages
9m 29s
Adding Content to the Home Page
6m 2s
Styling the Home Page Content
6m 43s
Adding the Todo List to the Application
7m 19s
Setting up a Form
29m 49s
Module Introduction
0m 48s
Setting up the Login Form
8m 49s
Styling and Logging Data from Form
5m 58s
Setting up and Logging Data from Register User Form
14m 12s
Email Authentication
1h 1m
Module Introduction
3m 5s
Setup Methods and Navigation
5m 30s
Connecting Our App to Firebase
10m 54s
Creating the Create User Functions
10m 23s
Creating a User and Loading View
10m 25s
Adding Logout Button and Functions
3m 31s
Logging out a User
5m 52s
Log in Using Email and Password
10m 0s
Module Summary
1m 50s
Google Authentication
38m 22s
Module Introduction
2m 8s
Creating the Application ID
4m 5s
Getting Google Authentication Set Up
5m 32s
Generating the SHA1 Fingerprint
4m 6s
Setting up the Code for Authentication
7m 38s
Authenticating a User
3m 55s
Adding a User to the Database
10m 12s
Summary
0m 41s
Twitter Authentication
21m 10s
Module Introduction
1m 28s
Enabling Twitter and Getting the API Keys
3m 17s
Signing up for Fabric and Your API Key
2m 22s
Installing Plugins and Setting up Providers
4m 37s
Setting up Our Provider to Authenticate with GitHub
7m 57s
Module Summary
1m 26s
GitHub Authentication
13m 39s
Module Introduction
0m 38s
Registering Our App with GitHub and Firebase
3m 47s
Writing the Code for Authentication
8m 15s
Module Summary
0m 58s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس