مطالب پیشنهادی از سراسر وب

دوره AWS Developer: معماری Serverless و مانیتورینگ

دسته بندی ها: وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش کلود (Cloud) ، آموزش شبکه (Computer network)

AWS همچنان در دامنه تکنولوژی سرویس ابری مشغول نوآوری است و پا به پای آن رفتن اغلب می تواند طاقت فرسا باشد. در این دوره، AWS Developer: معماری Serverless و مانیتورینگ؛ شما برخی از جدیدترین نوآوری ها در AWS، از جمله اپلیکیشن های Serverless و مانیتورینگ اپلیکیشن را فرا خواهید گرفت.

در ابتدا، نحوه معماری صحیح اپلیکیشن ها با استفاده از تکنولوژی هایی مانند لامبدا، API Gateway، و Kinesis برای ساخت یک اپلیکیشن Serverless واقعی را بررسی خواهید کرد. سپس، یک تکنولوژی مانیتورینگ جدید ابداعی در AWS X-Ray، که امکان رصد انواع اپلیکیشن ها در AWS می دهد را کشف خواهید کرد.

در پایان، نحوه پیکربندی مانیتورینگ برای اپلیکیشن ها در AWS با استفاده از X-Ray و هشدارهای CloudWatch را یاد خواهید گرفت. با اتمام این دوره، شما دانش نحوه ساخت اپلیکیشن های Serverless در AWS و توانایی نظارت بر هر گونه اپلیکیشن با X-Ray را کسب خواهید کرد.

بررسی اجمالی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight AWS Developer: Serverless Architecture and Monitoring Author:Ryan Lewis Duration:1:35:36 Level:Intermediate

AWS continues to innovate in the domain of cloud service technology and keeping up can often be overwhelming. In this course, AWS Developer: Serverless Architecture and Monitoring, you will learn some of the newest innovations in AWS, such as Serverless applications and application monitoring. First, you will explore how to correctly architect applications using technologies such as Lambda, API Gateway, and Kinesis to create a true Serverless application. Next, you will discover a new monitoring technology created in AWS X-Ray, which lets you monitor all types of applications in AWS. Finally, you will learn how to configure monitoring for applications in AWS using X-Ray and CloudWatch alarms. When you are finished with this course, you will have the knowledge of how to create Serverless applications in AWS and the ability to monitor any type of application with X-Ray.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس