مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Azure Active Directory برای توسعه دهندگان

دسته بندی ها: نرم افزار ها ، آموزش ویندوز سرور ، آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش اکتیو دایرکتوری (Active Directory)

pluralsight-azure-ad-for-developers

این دوره ی آموزشی ویژه برنامه نویسانی است که میخواهند کار با Active Directory موجود در کلود Azure را بخوبی یاد بگیرند. این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • مقدمه و راه اندازی
 • ساختار این دوره
 • راه اندازی یک تست Azure AD
 • تور Azure AD
 • ایجاد یک تست کاربر
 • مرورگر وب برنامه کاربردی وب
 • احراز هویت
 • ایجاد یک وب سایت برنامه MVC
 • اضافه کردن منطق احراز هویت
 • اضافه کردن ورود به سیستم و خروج از سیستم کارکرد
 • ثبت نرم افزار شما در Azure AD
 • مقدمه و سناریو باشرکت
 • پروتکل جریان
 • js
 • ایجاد پروژه Web API
 • اضافه کردن SPA مشتری
 • اضافه کردن پشتیبانی برای CORS
 • اضافه کردن AD Azure پشتیبانی تایید در Web API
 • منابع ADAL و JWT
 • نرم افزار بومی تماس Azure AD
 • مجوز کد گرانت
 • پروتکل جریان
 • راه اندازی Web API
 • ثبت نرم افزار در Azure AD
 • نوشتن برنامه های WPF
 • و...

عنوان دوره: Pluralsight Azure AD for Developers

مدت دوره: 4 ساعت و 52 دقیقه

نویسنده: Sahil Malik

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/azure-active-directory-developers
Pluralsight Azure AD for Developers

Sahil Malik 4h 52m Intermediate

Knowing Azure Active Directory is more and more essential for today's developers as Microsoft moves toward devices and services. This hands-on, example-driven course demonstrates and explains various application scenarios that you need to know.

Course Overview 1m 59s Course Overview 1m 59s Introduction and Setup 30m 8s Introduction 0m 50s What Is Azure AD? 6m 37s Who Is This Course For? 2m 48s How Is This Course Structured? 3m 54s The Tools You Will Need 2m 18s Demo Overview 0m 43s Setup a Test Azure AD 2m 17s A Tour of Azure AD 5m 15s Create a Test User 5m 21s Web Browser to Web Application 38m 9s Introduction 0m 50s Authentication Flow 4m 6s Token Expiration 0m 46s Demo Description 0m 33s Create an MVC Web Application 3m 17s Adding Authentication Logic 10m 26s Adding Signin and Signout Functionality 8m 47s Registering Your Startup Class 1m 52s Registering Your App in Azure AD 7m 30s JavaScript SPA Calling Web API Protected by Azure AD 12m 29s Introduction and Scenario Description 1m 28s Authentication Protocol Flow 3m 11s Adal.js 0m 47s OAuth2 Implicit Grant Protocol 1m 47s Token Expiration 2m 18s Single Tenant vs. Multi Tenant 2m 56s Demo: JavaScript SPA Calling Web API Protected by Azure AD 52m 59s Demo Overview 2m 3s Creating the WebAPI Project 5m 12s Adding the SPA Client 9m 22s Adding Support for Cors 5m 56s Adding Azure AD Auth Support in the WebAPI 6m 16s Adding Auth Support in the SPA and Registering in AzureAD 18m 17s Running Our Application 2m 28s ADAL Resources and JWT Tokens 2m 5s Calling the Service Succesfully Using an Access Token 1m 16s Native Application Calling Azure AD Secured Resources 47m 0s Introduction and Scenario Description 3m 29s Authorization Code Grant 1m 1s Authentication Protocol Flow 4m 2s Single Tenant vs. Multi Tenant 1m 24s Token Expiration 0m 29s Demo Description 1m 11s Setting up the WebAPI 1m 14s Registering the Applications in Azure AD 2m 1s Writing the WPF App 3m 36s Adding Authentication Logic 6m 37s Securing Tokens 6m 45s Adding Sign in and Sign out Logic 5m 56s Calling the Service Securely 6m 10s Running the Application 2m 0s iOS Apps Calling Azure AD APIs 0m 58s Web Application Calling Web API Authenticated by Azure AD 8m 12s Introduction and Setup 1m 36s Authentication Protocol Flow 2m 22s Application Identity 0m 32s Delegated User Identity 2m 28s Token Expiration 1m 12s Web Application Using Application Identity Calling Web API 48m 51s Demo Overview 1m 8s Setting up the Web API 0m 44s Whitelisting Callers in WebAPI 4m 49s Registering the Apps in Azure AD 3m 47s Adding Authentication Logic to Client 11m 4s Adding Signin and Signout Logic 3m 34s Adding the Client View and Controller 6m 30s Adding the Controller Logic 12m 15s Running our Application 4m 57s Web Application Using Delegated User Identity Calling Web API 27m 3s Demo Overview 1m 40s Returning Current User Identity from the Service 2m 12s Modifying the Client Project 6m 14s Token Management Using Sessions 7m 57s Modifying the Controller for User Identity 7m 16s Running Our Application 1m 43s Daemon or Server Application Authenticating with Azure AD Concepts 25m 27s Introduction and Overview 0m 31s Important Scenarios 0m 56s Authentication Protocol Flow 1m 9s Single Tenant vs. Multi Tenant 1m 16s Token Expiration 0m 27s Demo Overview 0m 29s API Overview 1m 7s Adding the Daemon Project 5m 40s Adding Authentication Logic 3m 21s Making the HTTPS Call

4m 47s Application Registration in Azure AD 1m 59s Running Our Application 3m 40s

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Azure AD for Developers

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 934.0MB Pluralsight Azure AD for Developers_git.ir.rar