تبلیغات

شروع کار با C# Collections

دسته بندی ها: آموزش سی شارپ | C#.NET ، دات نت (NET.) ، آموزش LINQ

کالکشن‌ها برای ذخیره تقریبا هر داده واقعی در برنامه‌ها ضروری هستند، اما تعداد زیاد مجموعه‌های مختلف می توانند گیج کننده باشند. در این دوره کار با C# Collections، توانایی استفاده از متداول‌ترین کالکشن‌ها برای کوئری داده را بدست خواهید آورد.

ابتدا، نحوه استفاده از آرایه، لیست و دیکشنری - سه کالکشن پرکاربرد - برای گروه بندی داده‌ها با هم را یاد خواهید گرفت. در مرحله بعدی، نحوه کوئری داده‌ها با استفاده از حلقه‌های foreach و for و همچنین استفاده از LINQ را خواهید فهمید.

سرانجام، شما نحوه قرار دادن کالکشن‌ها در داخل کالکشن‌هایی دیگر برای انجام کارهایی مانند پارتیشن بندی داده را بررسی خواهید کرد.

پس از اتمام این دوره، شما مهارت لازم برای ذخیره داده‌ها در کالکشن‌ها و جستجوی ، enumerate، کوئری و اصلاح آن داده‌ها با استفاده از کالکشن‌ها در انواع سناریو های ساده را خواهید داشت.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Beginning C# Collections Publisher:Pluralsight Author:Simon Robinson Duration:3h 26m Level:Beginner

Collections are essential to store almost any real data in apps, but the vast number of different collections can be confusing. In this course, Beginning C# Collections, you will gain the ability to leverage the most commonly used collections to query data. First, you will learn how and when to use the array, the list, and the dictionary - the three most widely used collections - to group data together. Next, you will discover how to query data using the foreach and for loops and also using LINQ. Finally, you will explore how to put collections inside other collections to accomplish tasks such as partitioning data. When you're finished with this course, you will have the skills to store data in collections, and to look up, enumerate, query, and modify that data using the collections in a variety of simple scenarios.

پیشنهاد فرادرس