Pluralsight_Building_a_Website_in_Adobe_Experience_Manager

در این آموزش تصویری با نحوه ساخت وب سایت در Adobe Experience Manager آشنا می شوید.

این دوره آموزشی محصول موسسه Pluralsight است.

سرفصل های این دوره:

 • ساخت یک وب سایت در نرم افزار Adobe
 • راه اندازی نرم افزار Adobe
 • مرور در نرم افزار Adobe
 • ساخت اولین پروژه ما در AEM با استفاده از نرم افزار Maven
 • ایجاد یک الگو و کامپوننت
 • ایجاد اجزای اضافی بر اساس یک طراحی PSD
 • استفاده از Clientlibs و اضافه کردن یک ظاهر طراحی شده
 • راه اندازی براکت برای کار با AEM
 • CSS با براکت در AEM
 • اتمام و اجزای CSS
 • چک کردن محصول نهایی

عنوان دوره: Pluralsight Building a Website in Adobe Experience Manager

مدت دوره: 1 ساعت و 17 دقیقه

نویسنده: Joe DeVito

 توضیحات:

https://www.pluralsight.com/courses/building-website-adobe-experience-manager-2382
Pluralsight Building a Website in Adobe Experience Manager

Joe DeVito
1h 17m
BeginnerIn this tutorial, we'll learn how to use Adobe Experience Manager to create a basic website. Software required: Adobe Experience Manager 6.1, Brackets, Maven, Java JDK8.
Introduction and Project Overview
0m 54s
Introduction and Project Overview
0m 54s
Building a Website in Adobe Experience Manager
1h 16m
Setting up Adobe Experience Manager
7m 11s
Navigating the Adobe Experience Manager Interface
3m 38s
Building Our First Project in AEM Using the Terminal App and Maven
7m 28s
Creating a Template and Component
8m 25s
Creating Additional Components Based on a Design PSD
12m 36s
Using Clientlibs and Adding Styling
9m 44s
Setting up Brackets to Work with AEM
4m 49s
Extracting CSS with Brackets in AEM
5m 18s
Finishing the Global and Component Level CSS
11m 57s
Checking the Final Product
5m 35s