تبلیغات

ساخت API با ASP.NET Web API

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Web API ، آموزش ASP.NET ، دات نت (NET.)

ایجاد API برای بسیاری از توسعه دهندگان وب می تواند یک چالش باشد، اما با ASP.NET Web API، این فرایند می تواند ساده شود.

در این دوره، ساخت API با ASP.NET Web API، شما دانش اساسی را کسب خواهید کرد و توانایی پیاده سازی و ساخت API شخصی خود را خواهید داشت. ابتدا نقش API های عملکردی در سیستم‌های بزرگتر را یاد گرفته و درک خواهید کرد.
در مرحله بعد، شما نحوه ساخت association API ها برای API واضح و خود مستند ساز (self-documenting) را کشف کنید.
در نهایت، چگونگی پیاده سازی یک API کامل با استفاده از Web API را یاد خواهید گرفت.

در پایان این دوره، شما نحوه پیاده سازی یک API کامل و پایدار را با استفاده از API وب ASP.NET خواهید دانست.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building an API with ASP.NET Web API Publisher:Pluralsight Author:Shawn Wildermuth Duration:2h 42m Level:Intermediate

Building APIs can be a challenge for many web developers but with ASP.NET Web API, this process can be simplified. In this course, Building an API with ASP.NET Web API, you will learn foundational knowledge and gain the ability to implement and build your own API's. First, you will learn and understand the role of Functional APIs in larger systems. Next, you will discover how to build association APIs to make obvious, self-documenting APIs. Finally, you will explore how to implement a complete API using Web API. By the end of this course, you’ll know how to implement a complete, maintainable API using ASP.NET Web API.

پیشنهاد فرادرس