پیشنهاد فرادرس

دوره ایجاد و پیاده سازی برنامه آموزشی آگاهی امنیتی 

دسته بندی ها: آموزش کسب و کار ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

آیا می دانستید که بزرگترین تهدید برای یک سازمان کارکنان خود آن است؟ آیا تلاش کرده اید که یادگیری اساسی آموزش امنیت اطلاعات در سازمان خود را امتحان کنید اما احساس می کنید چیزی جا مانده است؟ در این دوره با تمام نکات مورد نیاز برای راه اندازی برنامه ای با توجه به نیازهای منحصر به فرد سازمان، عناصر حیاتی هر برنامه آموزش آگاهی امنیتی قبل از ارسال اولین ایمیل شبیه سازی فیشینگ، توسعه آموزش و آگاهی امنیتی جهت بودجه بندی، مقابله با بسیاری از مشکلات رایج که در برنامه های آموزش آگاهی امنیتی تداخل به وجود آورده است آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مطمون شوید که سازمان خود را بر روی آب نساخته اید!
 • درک از آگاهی
 • چرا آموزش، آگاهی محسوب نمی شود؟
 • چه کسی اهمیت می دهد؟
 • اطمینان حاصل کنید که اساس هر چیزی سر جای خودش است
 • اطمینان حاصل کنید که شما یک همراه و یا حداقل یک بادی گارد دارید
 • راه اندازی برنامه
 • درک نیازهای فعلی
 • بدون کمبود موضوع
 • متدهای رایج تحویل
 • اطمینان حاصل کنید هیچکس از قلم نیفتد
 • فروش برنامه
 • ایمن سازی بودجه
 • درک منابع آگاهی و تحویل
 • ایجاد محتوای انعطاف پذیر برای نقش های مختلف کارکنان
 • چگونگی استخدام قهرمانان امنیتی برای آموزش فنی
 • و غیره

 

Building and Implementing a Security Awareness Training Program Publisher:Pluralsight Author:Jeremy Turner Duration:2h 34m Level:Beginner

People are the weakest link in IT security and having an effective information security awareness training program can help reduce many of the associated risks. This course will teach you how to build your own program from start to finish.
Did you know that the biggest threat to an organization is its own employees? Have you tried phishing simulations or basic information security awareness training lectures at your organization but feel like something is missing? In this course, Building and Implementing a Security Awareness Training Program, you will learn everything required to setup a program from scratch that makes sense for your organization's unique needs. First, you will learn the critical elements of any security awareness training program that must be in place before you even think about sending that first phishing simulation email. Next, you will learn how to properly scope and develop security awareness and training material that is razor-sharp focused and can be presented in a way that will convince your leadership to give you a healthy budget. Finally, you will learn how to deal with many common problems that plague security awareness training programs by using a number of communication techniques and ensuring that the right performance metrics are in place that will prove your program is winning. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge required to step into any organization and develop an information security awareness training program that will inspire your organization to be more security minded in a manner that doesn't waste everyone's time.
Course Overview
Course Overview
1m
Making Sure You Are Not Building on Sand
Introduction
2m
Understanding Awareness
1m
Why Training Is Not Awareness
1m
Who Cares? Why Bother with This Stuff?
3m
Make Sure the Basics Are in Place
3m
Ensure You Have an Entourage or at Least a Body Guard
3m
Summary
1m
Setting up the Program Foundation
How to Understand Current Needs
6m
No Shortage of Topics
3m
Common Methods of Delivery
3m
Ensure Nobody Is Left Behind
5m
Give Everyone a Job They Want
3m
Summary
1m
Selling the Program
How to Scope Your Program
6m
Agree on Priority and Timelines for Implementation
5m
Secure a Budget to Keep Your Program Alive
5m
Summary
1m
Preparing the Content
Understanding Awareness Techniques
6m
Understanding Awareness and Delivery Sources
6m
Demo
7m
Understanding Training Sources and Techniques
6m
Creating Flexible Content for Different Employee Roles
3m
Demo
6m
How to Recruit Security Champions for Technical Training
3m
Demo
5m
Summary
1m
Implementing Awareness and Training
Communicate before Implementing
7m
Implement
4m
Summary
1m
Monitoring and Improving Your Program
Reviewing and Making Sure You Have the Right Metrics
6m
Finding Opportunities to Share
5m
How to Get Constructive Feedback from Your Users
2m
Turning Complaints into Lemonade
5m
Summary
1m
Knowing When Your Program Is Winning
Common Signs That Your Program Is Awesome
4m
Course Summary
3m

پیشنهاد فرادرس