آیا می دانستید که بزرگترین تهدید برای یک سازمان کارکنان خود آن است؟ آیا تلاش کرده اید که یادگیری اساسی آموزش امنیت اطلاعات در سازمان خود را امتحان کنید اما احساس می کنید چیزی جا مانده است؟ در این دوره با تمام نکات مورد نیاز برای راه اندازی برنامه ای با توجه به نیازهای منحصر به فرد سازمان، عناصر حیاتی هر برنامه آموزش آگاهی امنیتی قبل از ارسال اولین ایمیل شبیه سازی فیشینگ، توسعه آموزش و آگاهی امنیتی جهت بودجه بندی، مقابله با بسیاری از مشکلات رایج که در برنامه های آموزش آگاهی امنیتی تداخل به وجود آورده است آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مطمون شوید که سازمان خود را بر روی آب نساخته اید!
 • درک از آگاهی
 • چرا آموزش، آگاهی محسوب نمی شود؟
 • چه کسی اهمیت می دهد؟
 • اطمینان حاصل کنید که اساس هر چیزی سر جای خودش است
 • اطمینان حاصل کنید که شما یک همراه و یا حداقل یک بادی گارد دارید
 • راه اندازی برنامه
 • درک نیازهای فعلی
 • بدون کمبود موضوع
 • متدهای رایج تحویل
 • اطمینان حاصل کنید هیچکس از قلم نیفتد
 • فروش برنامه
 • ایمن سازی بودجه
 • درک منابع آگاهی و تحویل
 • ایجاد محتوای انعطاف پذیر برای نقش های مختلف کارکنان
 • چگونگی استخدام قهرمانان امنیتی برای آموزش فنی
 • و غیره