تبلیغات

آموزش ایجاد برنامه ها با React و Redux در ES6

دسته بندی ها: آموزش ریداکس (Redux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش ری اکت (React) ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript)
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Applications with React and Redux in ES6 Publisher:Pluralsight Author:Cory House Duration:6h 14m Level:Intermediate


React is a library with so much power, but so few strong opinions. So building something significant requires a large number of decisions and work to build the foundation. In Building Applications with React and Redux in ES6, you will learn how to use Redux, React Router, and ES6 to build powerful and fast React applications from the ground up, as well as use Webpack, Babel, ESLint, npm scripts, Mocha, Enzyme. Finally, you will create a rapid feedback development environment that runs linting and tests, transpiles ES6 to ES5, starts up Express as a webserver, opens the application, and hot reloads changes every time you hit save and deploys with a single command. When you're finished with this course, you will have a foundational knowledge of React and Redux in ES6 that will help you as you move forward building robust, scalable React applications using a custom, rapid feedback development environment.

Course Overview
1m 36s
Course Overview
1m 36s
Intro
10m 13s
Course Outline
3m 27s
Who Is This Course For?
1m 31s
How Is This Course Different from the React and Flux course?
1m 50s
Why Redux?
2m 53s
Summary
0m 29s
Environment Setup
46m 53s
Intro
3m 15s
Environment Overview
2m 26s
Versions Used in This Course
0m 31s
Hot Reloading
1m 54s
Install Node
0m 46s
Create package.json
1m 34s
Editors
2m 8s
Install npm Packages
1m 40s
Introduce npm Scripts
1m 46s
Create src Directory
1m 12s
Set up Webpack
7m 50s
Set up editorconfig
1m 26s
Set up Babel
2m 20s
Set up Express
2m 20s
Create Start Script
1m 48s
Create Start Message
1m 34s
Set up ESLint
4m 43s
Create Parallel Scripts
2m 17s
Set up Testing
1m 38s
Add Test Scripts
2m 53s
Summary
0m 41s
React Component Approaches
16m 7s
Intro
0m 57s
Four Ways to Create React Components
0m 57s
ES5 Create Class Component
0m 21s
ES6 Class Component
2m 12s
ES5 Stateless Component
0m 46s
ES6 Stateless Component
4m 19s
When Should I Use Each Style?
1m 37s
Other Ways to Create Components
0m 35s
Container vs. Presentation Components
3m 22s
Summary
0m 57s
Initial App Structure
18m 41s
Intro
0m 43s
Create Initial Components
3m 16s
Create App Layout
1m 23s
Configure Routing
1m 47s
Update Entry Point
3m 9s
Create Styles
0m 41s
Create Header
4m 30s
Create Course Page
2m 46s
Summary
0m 21s
Intro to Redux
12m 41s
Intro
0m 49s
Do I Need Redux?
3m 31s
Three Core Redux Principles
0m 58s
Flux Similarities
1m 1s
Flux Differences
4m 10s
Redux Flow Overview
1m 27s
Summary
0m 43s
Actions, Stores, and Reducers
19m 18s
Intro
0m 33s
Actions
1m 8s
Store
1m 14s
What Is Immutability?
3m 3s
Why Immutability?
4m 0s
Handling Immutability
2m 37s
Reducers
5m 28s
Summary
1m 10s
Connecting React to Redux
17m 38s
Intro
0m 58s
Container vs. Presentational Components
2m 22s
React-redux Introduction
5m 9s
mapStateToProps
2m 38s
mapDispatchToProps
4m 11s
A Chat with Redux
1m 9s
Summary
1m 7s
Redux Flow
51m 4s
Intro
0m 49s
Create Simple Add Course Form
1m 55s
Binding in ES6
3m 58s
Actions
1m 58s
Reducers
5m 51s
Root Reducer
2m 36s
Store
3m 3s
Instantiate Store and Provider
3m 19s
Connect Container
6m 23s
Step Through Redux Flow
7m 17s
mapDispatchToProps Manual Mapping
4m 41s
bindActionCreators
4m 6s
Container Structure Review
1m 14s
Action Type Constants
3m 3s
Summary
0m 44s
Async in Redux
26m 37s
Intro
0m 38s
Why a Mock API?
2m 35s
Async Library Options
3m 18s
Thunk Overview
1m 9s
Mock API Setup
3m 34s
Remove Inline Form
1m 54s
Add Thunk to Store
1m 4s
Create Load Courses Thunk
4m 7s
Action Naming Conventions
0m 56s
Load Courses in Reducer
0m 47s
Dispatch Action on Page Load
2m 15s
Create Course List Component
3m 26s
Summary
0m 49s
Async Writes in Redux
43m 41s
Intro
0m 33s
Create Manage Course Page
5m 11s
Create Manage Course Form
1m 40s
Create Form Input Components
1m 45s
Use Manage Course Form
4m 59s
Create Author Actions
1m 48s
Create Author Reducer
4m 18s
Map Author Data for Dropdown
3m 45s
Create Form Change Handler
1m 23s
Create Save Course Thunk
1m 52s
Handle Creates and Updates in Reducer
2m 46s
Dispatch Create and Update
2m 49s
Redirect via React Router Context
2m 16s
Populate Form via mapStateToProps
5m 56s
Update State via componentWillReceiveProps
1m 49s
Summary
0m 43s
Async Status and Error Handling
25m 28s
Intro
1m 17s
Create Preloader Component
1m 53s
Create AJAX Status Actions
1m 11s
Create AJAX Status Reducer
2m 37s
Call Begin AJAX in Thunks
2m 21s
Hide Preloader Based on Status
3m 36s
Use Promises to Wait for Thunks
1m 52s
Create Form Submission Loading Indicator
2m 59s
Display Save Notification
1m 29s
Error Handling
5m 29s
Summary
0m 39s
Testing React
26m 25s
Intro
1m 7s
Testing Frameworks
2m 27s
Helper Libraries
6m 3s
Where to Test
2m 43s
Testing React with React Test Utils
9m 18s
Testing React with Enzyme
3m 56s
Summary
0m 48s
Testing Redux
37m 33s
Intro
0m 40s
Testing Connected React Components
12m 51s
Testing mapStateToProps
4m 27s
Testing Action Creators
1m 57s
Testing Reducers
5m 15s
Testing Thunks
6m 13s
Testing the Store
5m 32s
Summary
0m 35s
Production Builds
20m 2s
Intro
2m 7s
Setup Production Redux Store
2m 24s
Setup Webpack
4m 43s
Setup HTML Build
2m 6s
Setup Dist Server
0m 58s
Setup npm Scripts
2m 35s
Review Results
2m 39s
Final Challenge
2m 26s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 791.0MB Pluralsight Building Applications with React and Redux in ES6_git.ir.rar