مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ساخت بازی با سرویس های یونیتی: In app Purchases و Cloud Build

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش ساخت بازی

خواه این یک استودیوی بازی AAA یا ناشر مستقل باشد، همیشه بحث تهیه بودجه و ساخت پایپ لاین ها در میان است. شما در این دوره، مهارت های لازم برای پیاده سازی یک فروشگاه مجازی، درآمدزایی واقعی و افزایش بهره وری و سرعت روند ساخت خود را به دست خواهید آورد. ابتدا یاد خواهید گرفت که چگونه سرویس IAP را در Unity Editor راه اندازی کنید، محصولات قابل خریداری ایجاد کنید و تراکنش ها را مدیریت کنید. سپس، به بررسی عمیق پیکربندی فروشگاه مجازی خود برای پلتفرم های مختلف و App Store ها می پردازید و نگاهی سریع به چگونگی ارتباط IAP Promo با Unity Ads می اندازید. در پایان، از Unity Cloud Build برای خودکار سازی استقرار پایپ لاین خود استفاده خواهید کرد و با گزینه های سفارشی و Cloud Build REST API تمرین عملی انجام می‌دهید. بعد از اتمام این دوره، درک اساسی از سرویس های In-app Purchase و Cloud Build و نحوه یکپارچه سازی آن ها در بازی های خود را خواهید داشت.

نرم افزار مورد نیاز: Unity 2018 ، Visual Studio.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Building Games with Unity Services: In-app Purchases and Cloud Build Author:Harrison Ferrone Duration:1:27:34 Level:Intermediate

Whether it’s a AAA game studio or indie publisher, funding and build pipelines always come into play. In this course, Building Games with Unity Services: In-app Purchases and Cloud Build, you’ll acquire the skills needed to implement a virtual store, generate real revenue, and increase the efficiency and speed of your build process. First, you’ll learn how to setup the IAP service in the Unity Editor, create purchasable products, and handle transactions. Next, you’ll dive into configuring your virtual store for different platforms and App Stores, and get a quick look at how IAP Promo ties into Unity Ads. Finally, you’ll use Unity Cloud Build to automate your deployment pipeline and get hands-on practice with custom options and the Cloud Build REST API. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational understanding of the In-app Purchase and Cloud Build services and how to incorporate them into your own games. Software required: Unity 2018, Visual Studio.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس