مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ساخت راه حل های محاسبه قابل مقیاس با Managed Instance Group

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش فرمیت (Formit Pro) ، آموزش های اتودسک (Autodesk)

دو مورد از نکات اصلی محاسبات ابری  autohealing و autoscaling است. با این حال  نمونه های مجزا یادگیری ماشینی ابری به هیچ یک از این ویژگی ها مجهز نیستند. برای این کار شما باید به یک انتزاع سطح بالاتر، یعنی Managed Instance Group دسترسی داشته باشید. 

در این دوره با معرفی، استفاده و مقیاس Managed Instance Groups در پلترفم گوگل کلود آشنا می شوید. ابتدا خواهید آموخت که  instance template چیست، چگونه ایجاد می شود و چگونه به عنوان نمونه مجزا یا instance group معرفی می شود. Instance template بلوک های اصلی ساخت و ساز اتوماسیون زیرساختی در GCP هستند و می توان از آنها به عنوان blueprints که می توان نمونه VM ایجاد کرد، تصور کرد. شما می توانید از instance template به همراه بررسی سلامت و خط مشی autoscaling برای ایجاد Managed Instance Group استفاده کنید. 

در مرحله بعد، نحوه عملکرد به روزرسانی ها و rollbacks، و چگونگی اشکال زدایی نمونه های مجزا را درManaged Instance Group مشاهده می کنید. در نهایت، شما نحوه پیکربندی  Managed Instance Group به عنوان backend مقیاس پذیر برای یک Load Balancer را بررسی خواهید کرد.

معرفی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Building Scalable Compute Solutions with Managed Instance Groups Author:Vitthal Srinivasan Duration:2h 6m

Two primary attractions of cloud computing are autohealing and autoscaling. Individual cloud VM instances do not come equipped with either of these features, however; for that you need to master a higher-level abstraction, the Managed Instance Group.
In this course, Building Scalable Compute Solutions with Managed Instance Groups, you will gain the ability to instantiate, scale, and actually use Managed Instance Groups on the Google Cloud Platform.
First, you will learn what an instance template is, how it is created, and how it can be used to instantiate either individual instances or an instance group. Instance templates are the basic building blocks of infrastructure automation on the GCP, and can be thought of as blueprints from which a VM instance can be created. You can use an instance template along with a health check and an autoscaling policy to create a Managed Instance Group. In this way, the GCP ensures the uniformity of all instances in the MIG. This allows the service to implement perfect horizontal scaling, in which generic instances enter and leave the group over time.
Next, you will discover how updates and rollbacks are performed, and how individual instances can be debugged in a Managed Instance Group. Finally, you will explore how to configure a Managed Instance Group as the scalable backend for a Load Balancer. The GCP has several load balancing options at different levels of the OSI network stack, and in this course we focus on wiring up an HTTP load balancer to the backend instance group. Load balancers have a lot of moving parts, so this configuration is fairly involved.
When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Managed Instance Groups needed to build scalable compute backends that provide both autohealing and autoscaling on the GCP.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس