مطالب پیشنهادی از سراسر وب

اتوماسیون تجاری با پایتون: شروع به کار

دسته بندی ها: آموزش پایتون (Python) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

اگر ساعاتی را صرف تغییر نام، کپی، جابه جایی فایل ها یا استخراج داده ها از PDF و وارد کردن داده ها به سیستم هایی مانند Salesforce کرده اید، می دانید که انجام این کارها چقدر می تواند حوصله بر باشد. اما چه می شود اگر بتوانید از کامپیوتر خود بخواهید که این فعالیت ها را برای شما انجام دهد؟در این دوره، شما می آموزید که چگونه از پایتون برای نوشتن برنامه هایی استفاده کنید که در عرض چند دقیقه عمل می کنند که انجام دستی آنها برای شما ساعت ها طول می کشد. این دوره همه چیز برای کار با فایل ها، خواندن، استخراج و ترکیب داده ها از فایل های PDF را که باید بدانید را به شما آموزش می دهد.همچنین خواهید آموخت که چگونه فرم های آنلاین با داده های جمع آوری شده از فایل های PDF را به طور خودکار پر کنید. دستورالعمل های گام به گام شما را از طریق اسکریپت های پایتون که این وظایف را انجام می دهند، رهنمون می کند، بنابراین می توانید زمان کمتری را به انجام کارهای حوصله بر و زمان بیشتری را به کارهای دیگر اختصاص دهید. با پایان این دوره، شما دانش اساسی در مورد چگونگی استفاده از پایتون برای اتوماسیون فرآیندهای تجاری به دست می آورید که روش کار شما را برای همیشه تغییر می دهد.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Business Automation with Python: Getting Started Author:Eduardo Freitas Duration:1:01:02 Level:Beginner

If you've ever spent hours renaming, copying, moving files or extracting data from PDFs, and entering data into systems like Salesforce, you know how tedious tasks like these can be. But what if you could have your computer do these activities for you?
In this course, you'll learn how to use Python to write programs that do in minutes what would take you hours to do manually.
This course teaches you everything you need to know in order to work with files, read, extract and combine data from PDF files.
You'll also learn how to fill in online forms automatically, with the data gathered from PDF files.
Step-by-step instructions walk you through each of the Python scripts that perform these tasks, so you can spend less time doing tedious tasks, and more time doing other things.
By the end of this course, you will have gained fundamental know-how on how to use Python to automate business processes that will change your way of working forever.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس