مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اسکریپت نویسی #C در یونیتی: فراتر از مبانی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش سی شارپ | C#.NET

آیا عاشق یونیتی هستید و می خواهید مهارت های اسکریپت نویسی خود را به سطح بالاتری برسانید؟ شما در این دوره، نه تنها یاد می گیرید که چگونه کد تمیزتر و کارآمدتری بنویسید، بلکه دانش و ابزارهای لازم برای افزودن ویژگی های عالی بعدی به بازی خود را به دست خواهید آورد.
ابتدا یاد می گیرید که کد خود را سازماندهی کنید و کار با آن را تمیزتر و راحت تر کنید. سپس، نوع های موجود در دسترس شما، انعطاف پذیری generics و ویژگی های قدرتمند مانند دیکشنری ها، لیست ها، صف ها و کوروتین ها را بررسی خواهید کرد. در پایان، درک عمیق تری از نحوه کارکرد کلی آن ها را با بررسی کلاس ها و ساختارها و نحوه ارتباط این اشیا با یکدیگر با استفاده از Delegatesها و رویدادها، به دست خواهید آورد.
پس از پایان این دوره، مهارت و درک از #C در Unity را خواهید داشت تا با اطمینان از پس توسعه پروژه های توسعه بازی خود برآیید.

نرم افزار مورد نیاز: Unity.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight C# Scripting in Unity: Beyond the Basics Author:Marc Gilbert Duration:2:33:40 Level:Intermediate

Do you love Unity and want to take your scripting skills to the next level? In this course, C# Scripting in Unity: Beyond the Basics, you’ll learn not only how to write cleaner, more efficient code, but you’ll also gain the knowledge and tools you need to add that next great feature to your game.
First, you’ll learn to organize your code, making it cleaner and easier to work with. Next, you’ll explore the types available to you, the flexibility of generics, and powerful features like dictionaries, lists, queues, and coroutines. Finally, you'll gain a deeper understanding of how it all works with an exploration of classes and structs and how these objects communicate with each other using delegates and events.
When you’ve finished this course, you’ll have the skills and understanding of C# in Unity to tackle your game development projects with confidence. Software required: Unity.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس