تبلیغات

مدیریت مجازی سازی CentOS Enterprise Linux 7

دسته بندی ها: آموزش لینوکس (Linux) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در بازار رقابتی امروزه، مجازی سازی پادشاه است و برای کسانی که می توانند آنرا مدیریت کنند، آینده روشنی خواهند داشت.

در این دوره، شما مدیریت ماشین‌های مجازی در یک محیط متن باز با استفاده از Libvirt و KVM یاد خواهید گرفت. سپس، درباره نگهداری دسترسی بالا ماشین‌های مجازی با مهاجرت زنده بصورت انتقال یک ماشین مجازی درحال اجرا از یک هاست KVM به هاست KVM دیگری آموزش خواهید دید. درنهایت، شما نحوه ساخت و مدیریت سیستم سبک با container های لینوکس و داکر را خواهید آموخت.

هنگام به اتمام رساندن این دوره، شما دانش و مهارت‌های ضروری برای موفق شدن در محیط مجازی IT امروزه را کسب خواهید کرد.

نرم افزار موردنیاز

  • CentOS 7.x

بررسی دوره

مقدمه ای بر مدیریت مجازی سازی لینوکس و گواهینامه مرتبط

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
CentOS Enterprise Linux 7 Virtualization Management Author:Andrew Mallett Duration:3h 12m

In today's competitive IT market, virtualization has become king and for those who can manage virtualization your future is secured. In this course, you will learn to manage virtual machines in an open source environment using Libvirt and KVM. Next, you'll learn to keep these virtual machines highly available via live migration by moving a running virtual machine from one KVM host to another. Finally, you'll learn how to create and manage lightweight system with Linux containers and Docker. When you're finished with this course, you will have the skills and knowledge needed to succeed in today's virtual IT environment. Software required: CentOS 7.x

پیشنهاد فرادرس