فراهم کردن و مدیریت  Google Cloud Compute Engine instances، یعنی VM ها، ساده و صریح است. در این دوره، نحوه ایجاد، اجرا و مدیریت ماشین های مجازی در GCP، امکانات Google Cloud Platform ازجمله IaaS و PaaS، ایجاد و کار با این امکانات VM در cloud، ایجاد و اتصال به لینوکس به همراه Windows machines، ذخیره آدرس های IP استاتیک، الصاق SSD محلی به VM،ارتباط بین  VM ها در شبکه و اتصال به Cloud Storage buckets، مدیریت این instances در کلود، مدیریت مهاجرت VM، ایجاد snapshots و disk images، راه اندازی و تغییر اسکریپت ها برای سفارشی سازی VM ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • درک GCP Compute Options
 • پیش نیازهای دوره
 • Web Console و Cloud Shell
 • گزینه های پیکربندی VM
 • ایجاد و ویرایش VM Instance از کنسول وب
 • ایجاد VM با استفاده از ابزار خط فرمان gCloud
 • قیمت گذاری GCE
 • کار با GCE VM Instances
 • اتصال به VM با SSH
 • ذخیره Static IP Address
 • ایجاد و اتصال به Windows Instance
 • فن آوری های ذخیره سازی
 • دیسک های ماندگار در مقابل SSD های محلی
 • مدیریت GCE VM Instances
 • Instance Metadata
 • استفاده از Boot Disks
 • و غیره