پیشنهاد فرادرس

آموزش اصول Civil 3D Assemblies و مدل سازی راهرو

دسته بندی ها: دیزاین ، آموزش های اتودسک (Autodesk) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Autocad Civil 3D

یکی از قوی ترین ویژگی های Civil 3D توانایی ایجاد مدل های 3 بعدی Corridor خطی ​​است. در این دوره با دستکاری پارامترهای طراحی راهرو مانند ایجاد خودکار زهکش های کنار جاده ای در یک سناریوی برش، یادگیری اصول مدل سازی راهرو،  ابزارهای پیشرفته تر استخراج و تجزیه و تحلیل داده های موجود برای راهرو،  تنظیم اجزای طراحی افقی و عمودی با Alignment و Profile و  Assembly در Civil 3D آشنا می شوید. در آخر ایجاد سطوح TIN برای لایه های مختلف اراهرو را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • راه اندازی Alignment و Profile
 • ایجاد Centerline Alignment
 • ایجاد Offset Alignments و Lane Widening
 • طراحی مشخصات عمودی
 • ایجاد Assemblies
 • بررسی Subassemblies Tool Palettes
 • ساخت Assembly
 • ایجاد Corridor Model
 • ساخت راهرو
 • مناطق راهرو
 • ایجاد سطح راهرو
 • ترکیب گردش کار Civil 3D Surface با Corridor
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Civil 3D Assemblies & Corridor Modeling Fundamentals Publisher:Pluralsight Author:Curtis Smith Duration:3h 49m Level:Beginner

In this course, you'll take the first steps in Corridor Model training by learning the fundamentals of building corridors and then reviewing some of the more advanced data extraction and analysis tools available for corridors.
One of the most powerful features of Civil 3D is the ability to create 3-dimensional, linear "Corridor" models. In this course, Civil 3D Assemblies & Corridor Modeling Fundamentals, you will learn how to manipulate the design parameters of a corridor, such as automatically creating roadside drainage ditches in a cut scenario and omitting the ditches when the roadway is in a fill scenario. First, you will get familiar with the Corridor Model by learning the fundamentals of building corridors and then reviewing some of the more advanced data extraction and analysis tools available for corridors. Next, you will move to setting up the horizontal and vertical design components with alignments and profiles as well as, combining multiple subassemblies to generate a cross-sectional template, known as the Assembly in Civil 3D. Finally, you will learn how to create dynamically linked TIN surfaces for multiple layers of the corridor before reviewing some of the more advanced data extraction and analysis tools available to Corridors. By the end of this course, you should be comfortable with creating and editing corridor models, and you should have enough knowledge to start utilizing corridor models in your own Civil design projects.
Course Overview
Course Overview
2m
Setting up the Alignment and Profile
Introduction
3m
Creating the Centerline Alignment
9m
Creating the Offset Alignments and Lane Widening
6m
Designing the Vertical Profile
10m
Creating Assemblies
Assemblies Overview
1m
Explore the Subassemblies Tool Palettes
9m
Introduction to Code Set Styles
12m
Building the Assembly
9m
Building the Corridor Model
Module Overview
2m
Building the Corridor
12m
Corridor Targeting
7m
Corridor Frequency Settings
9m
Corridor Regions
6m
Corridor Baselines
12m
Creating Corridor Surfaces
Corridor Surfaces Overview
1m
Creating the Corridor Surface
6m
Corridor Surface Boundaries
13m
Various Data Types for Corridor Surface Definitions
15m
Combining Other Civil 3D Surface Workflows with Corridor Surfaces
16m
Exploring Other Corridor Tools
Additional Corridor Tools Overview
1m
Corridor Feature Line Extraction
11m
Site Distance Analysis
10m
Corridor Drive
10m
Corridor Solids Extraction
9m
Custom Subassemblies
10m
Next Steps and Conclusion
5m

پیشنهاد فرادرس