در این دوره با مهارت های جاوااسکریپت مانند عبارت های تابع، آبجکت ها، خوشه ها، hoisting و استفاده از prototype آشنا می شوید.

سرفصل:

 • جنگل عبارات تابع
 • عبارات تابع و توابع ناشناس
 • عبارات تابع به عنوان پارامترهای مستقیم
 • توابع بازگشتی و دعوت فوری
 • Cold Closures Cove
 • ردیابی، ساخت و استفاده از خوشه ها
 • اصلاح مقادیر Bound  بعد از خوشه بندی
 • خطرات در لحظات خوشه بندی
 • Hoisting Hills
 • تحلیل Load Order و  و ایجاد برنامه ریزی
 • آبجکت ها
 • ایجاد و دستکاری آبجکت
 • عملکرد در آبجکت
 • استفاده از شمارش
 • نمونه های اولیه
 • نمونه ها و وراثت
 • وراثت و سازندگان
 • Overriding Prototypal Methods