آموزش پیشنهادی فرادرس

آموزش ایجاد و استقرار اپلیکیشن های Angular با کانتینرهای Docker

دسته بندی ها: آموزش داکر (Docker) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش طراحی وب ، آموزش جاوااسکریپت (Javascript) ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

Angular CLI یک راه عالی برای ساخت و اجرا کردن اپلیکیشن های Angular به صورت محلی می باشد. در این دوره با نقش کانتینرهای Docker در فرآیند ساخت و استقرار اپلیکیشن های Angular، نقش تصاویر و کانتینرها، نوشتن Dockerfiles سفارشی، ایجاد کد Angular، آپشن های مختلف سرور مانند nginx برای اجرای اپلیکیشن های Angular،  استفاده از Docker Compose و .yml files و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • Angular و کانتینرها
 • پیش نیازها
 • چرا از کانتینرها استفاده می کنیم؟
 • اجرا اپلیکیشن Angular در کانتینر
 • ایجاد Multi-stage Dockerfile
 • ایجاد Angular Build Stage
 • ایجاد nginx/Angular Stage
 • ایجاد nginx/Angular Image
 • استقرار تصویر و اجرای کانتینر
 • آپشن های Image Registry
 • اجرای Angular Container در Azure
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Containerizing Angular Applications with Docker Publisher:Pluralsight Author:Dan Wahlin Duration:1h 55m Level:Intermediate

Learn how to build and run your Angular application code using Docker containers. Explore how to write dockerfiles for custom images, leverage multi-stage dockerfiles, container orchestration with Docker Compose, and much more.
The Angular CLI provides a great way to build and run Angular applications locally, but what do you do when you need to build Angular in another environment? How do you deploy your Angular application between development, staging/QA, and production environments while ensuring that everything works as planned? In this course, Containerizing Angular Applications with Docker, you'll explore the role that Docker containers can play in simplifying the process of building and deploying Angular applications. First, you'll learn about the role of images and containers, and image registries. Next, you'll discover how to write custom multi-stage Dockerfiles for building Angular code. Then, you'll delve into different server options such as nginx for running your Angular applications efficiently and consistently across environments. Finally, you'll explore how to orchestrate multiple containers using Docker Compose and .yml files. By the end of this course, you'll have the necessary knowledge to efficiently build and run Angular applications across multiple environments by utilizing Docker containers.
Course Overview
Course Overview
1m
Angular and Containers
Course Agenda
2m
Angular and Containers
2m
Prerequisites to Maximize Learning
2m
Key Course Concepts
5m
Why Use Containers?
10m
Running the Angular Application Locally
1m
Running the Angular Application in a Container
7m
Summary
1m
Creating a Multi-stage Dockerfile
Creating a Multi-stage Dockerfile
2m
Creating the Angular Development Dockerfile
6m
Multi-stage Dockerfiles
5m
Creating the Angular Build Stage
3m
Creating an nginx/Angular Stage
3m
Building the nginx/Angular Image
5m
Using the VS Code Docker Extension
3m
Summary
1m
Deploying the Image and Running the Container
Deploying the Image and Running the Container
1m
Running the Angular Container Locally
2m
Running the Angular Container Using the VS Code Docker Extension
3m
Image Registry Options
5m
Deploying the Angular Runtime Image to a Registry
4m
Running the Angular Container in Azure
3m
Summary
1m
Running Multiple Containers
Running Multiple Containers
1m
Running the Application with Docker Compose
6m
Exploring the Docker Compose File
7m
Options for Deploying Multiple Images/Containers
4m
Summary
1m
Summary
Course Summary
2m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 197.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Containerizing Angular Applications with Docker_git.ir.rar