مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایجاد یک تابع سفارشی در R

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

R یک زبان برنامه نویسی پر کاربرد برای محاسبات آماری و گرافیک ها است. در این دوره، شما دانش بنیادی درباره ایجاد توابع سفارشی خود در R را می آموزید، ابتدا اصول استفاده و ایجاد توابع ساده را یاد خواهید گرفت. در مرحله بعدی، شما می آموزید که چگونه آرگومان های تابع را اداره کرده و چگونه ساختارهای مختلف داده را به عنوان آرگومان به یک تابع منتقل کنید. سرانجام، شما ارزیابی lazy و Scoping را در R بررسی خواهید کرد. وقتی این دوره را به پایان رسانید، مهارت و دانش توابع R مورد نیاز برای ایجاد عملکردهای شخصی خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Creating a Custom Function in R Author:Justin Flett Duration:1:32:57 Level:Beginner

R is a widely used programming language for statistical computing and graphics. In this course, you will learn foundational knowledge of creating your very own custom functions within R. First, you will learn the basics of using and creating simple functions. Next, you will learn how to handle function arguments and how to pass various data structures as arguments to a function. Finally, you will explore lazy evaluation and scoping within R. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of R functions needed to create your very own custom functions.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس