مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش طراحی وب واکنش گرا

دسته بندی ها: آموزش طراحی وب واکنش گرا (Responsive) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

pluralsight-creating-a-responsive-web-design

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Creating a Responsive Web Design Publisher:Pluralsight Author:Chris Converse Duration:3h 48m Level:Beginner


This course was designed to teach you to create a web page that can adapt it's layout to fit on any screen sizes across devices, as well as on paper when printed. Web design requires the coordination of HTML, CSS, and graphics in order to construct a layout and design that can respond to the varying needs of your websites visitors. In this step-by-step course, Creating a Responsive Web Design, you'll learn every aspect of converting a design into a fully functioning web page. You'll create navigation menus, style typography, format and position graphics, create CSS animations, import free web fonts from Google, as well adjust your layout to fit a wide range of screens and devices. For those new to HTML, CSS or web graphics, you'll see a few modules explaining the core fundamentals of each, so you'll be able to work through the course without missing a beat. Software required: Text Editor, Web Browser, Tablet or Phone (optional), Printer (optional).

Introduction
8m 27s
Introduction to This Course
1m 52s
About This Course
1m 6s
Terms and Technology You'll Be Covering
2m 36s
What You'll Need to Complete This Course
1m 29s
About the Exercise Files
1m 22s
Preparing the HTML Content and Structure
30m 52s
Setting up Your Project
4m 12s
The HTML Strategy for Your Layout
1m 40s
Creating the Main HTML Containers
2m 40s
Adding Content into the Header
3m 52s
Add Content to Main Section
3m 25s
Add Content to Atmosphere Section
2m 18s
Add Content to the How-to Section
5m 19s
Adding the Navigation
5m 2s
Adding the Footer Content
2m 20s
Creating the Style and Layout with CSS
1h 2m
Importing a Google Font
3m 58s
Defining the Basic Text Styles
4m 18s
Style the Heading and Page Container
4m 45s
Style the Logo and Hero Item
6m 50s
Creating the Button Style
4m 32s
Setting up Three-column Row
6m 4s
Adding Graphics to the Main Section
4m 54s
Clearing Floats with CSS Pseudo-elements
4m 3s
Styling the Atmosphere section
3m 25s
Styling the How-To Section Aside Elements
5m 9s
Styling the How-To Section Blockquote Element
5m 37s
Adding Content with Pseudo-elements
5m 35s
Styling the Footer
3m 22s
Creating a Menu System with CSS
28m 6s
Re-positioning the Nav
4m 43s
Styling the Nav List-items and Links
6m 50s
Showing and Hiding the Nav Sub Menus
5m 42s
Device Compatibility Options for Nav
3m 25s
Adding Indication Arrows
7m 24s
Making Layout Adjustments for Large and Medium Screens
16m 11s
Making Minor Adjustments for Larger Screens
4m 56s
Making Adjustments for Large Screens
5m 50s
Making Adjustments for Medium Screens
5m 24s
Making Adjustments for Small Screens
27m 48s
Moving the Navigation for Smaller Screens
4m 8s
Adjusting to the Logo and Hero Elements
3m 46s
Rearranging the Main and Atmosphere Sections
4m 26s
Rearranging the How-to Section
5m 24s
Rearranging the Navigation
6m 7s
Adjusting the Spacing of the Navigation and Footer
3m 54s
Making Adjustments for the Smallest Screens
12m 15s
Adjustments for the Header and Hero
5m 31s
Adjusting the How-to Section
2m 48s
Adjusting the Footer
3m 56s
Making Layout and Content Adjustments for Print
41m 10s
Strategy for Printing
4m 3s
Linking a CSS File for Print
2m 33s
Setting up the Base Styles
4m 36s
Setting up the Header
4m 34s
Displaying URLs When Printing
6m 5s
Setting up the Main Section
4m 41s
Setting up the Atmosphere Section
2m 34s
Switching Our Image Tags with CSS
5m 5s
Styling the Footer
4m 24s
Setting Page Breaks with CSS
2m 30s
Where to Go from Here
1m 0s
Where to Go from Here
1m 0s

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 926.0MB Pluralsight Creating a Responsive Web Design_git.ir.rar