مطالب پیشنهادی از سراسر وب

ایجاد مصورسازی های واقعیت افزوده با هدفگذاری مش در یونیتی

دسته بندی ها: آموزش یونیتی (Unity) ، آموزش واقعیت افزوده (AR) ، آموزش ساخت بازی ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

چگونه می توانید از مدل های فیزیکی و دیجیتالی موجود خود به عنوان هدف برای یک تجربه واقعیت افزوده استفاده کنید؟ شما در این دوره، توانایی همپوشانی داده های دیجیتال روی مدل های فیزیکی با استفاده از واقعیت افزوده را به دست می آورید. ابتدا می آموزید که چگونه داده ها و مدل های دیجیتالی را آماده سازی کنید. سپس، خواهید فهمید که چگونه یک مدل فیزیکی را اسکن کرده و آن را به یک هدف برای اپلیکیشن واقعیت افزوده خود تبدیل کنید. در پایان، نحوه ایجاد همپوشانی های دیجیتال از محتوای موجود خود برای نمایش در دنیای فیزیکی را بررسی خواهید کرد. هنگامی که این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش اهداف اسکن شده و مش مورد نیاز برای ایجاد یک تجربه واقعیت افزوده که توسط آبجکت های واقعی فعال می شود را دارید.

بررسی دوره

ایجاد یک همپوشانی اطلاعاتی برای مدل واقعیت افزوده شما

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Creating AR Visualizations with Mesh Targeting in Unity Author:Quintus Smit Duration:1:16:02 Level:Intermediate

How do you utilize your existing physical and digital models as targets for an augmented reality experience? In this course, Creating AR Visualizations with Mesh Targeting in Unity, you will gain the ability to overlay digital data over physical models using augmented reality. First, you will learn how to prepare the digital data and models. Next, you will discover how to scan a physical model and turn it into a target for your augmented reality application. Finally, you will explore how to create digital overlays from your existing content to project over the physical world. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of scanned and mesh targets needed to create an augmented reality experience that is activated by real objects.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس