مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش ایجاد مصورسازی با استفاده از Base R Graphics

دسته بندی ها: تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هنگام استفاده از چندین پکیج، ایجاد ویژوال های عالی می تواند زمانبر باشد. شما در این دوره، توانایی ایجاد تصاویر قدرتمند متناسب با دیتاست و اهداف تجاری خود را خواهید داشت. ابتدا نمودارهای ساده ای مانند نمودار میله ای را خواهید آموخت. سپس، نمودارهای پیچیده تری از جمله نمودار ناحیه ای را کشف خواهید کرد. در پایان، نحوه ایجاد نمودارهای آماری برای تحلیل عمیق تر داده ها را بررسی می کنید. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم برای تولید و شخصی سازی مصورسازی های مورد نیاز برای ارائه سریع بینش ها را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Creating Visualizations Using Base R Graphics Author:Emilee McWilliams Duration:0:34:50 Level:Beginner

Creating great visuals can be time consuming when using multiple packages. In this course, Creating Visualizations Using Base R Graphics, you will gain the ability to create powerful visuals that fit your dataset and business goals. First, you will learn simple charts such as a bar plot. Next, you will discover more complex charts including an area graph. Finally, you will explore how to create statistical graphs for deeper data analysis. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to produce and customize visualizations needed to present insights quickly.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس