پیشنهاد فرادرس

آموزش اپلیکیشن رمزنگاری

دسته بندی ها: رمزنگاری ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

رمزنگاری در مورد منطق و فرآیند، درک اصطلاحات، جریان روند و نقاط قوت و ضعف الگوریتم های رمزنگاری مختلف می باشد. از طریق این دوره با نحوه کارکرد رمزنگاری، نحوه استفاده از رمزنگاری، نحوه حمله به رمزنگاری، آشنایی با الگوریتم، ابزارها، حمله و دفاع از سیستم رمزنگاری آشنا می شوید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • رمزنگاری چیست؟
 • هیستوری
 • اصول رمزنگاری
 • عملیات رمزنگاری
 • الگوریتم های متقارن
 • امضای دیجیتال
 • مدیریت کلیدی
 • انتقاد و حملات
 • پیاده سازی و استفاده از رمزنگاری
 • و غیره
Cryptography Application Publisher:Pluralsight Author:Kevin Henry Duration:2h 22m Level:Intermediate

Cryptography is an exciting and interesting field, but many people are apprehensive - don't be! This course will explain cryptography in a useful and interesting manner! You'll be comfortable with crypto and how to use it in no time!
Cryptography is all about logic and process - understanding the terminology, the process flow, and the strengths and weaknesses of the various cryptographic algorithms. Through this course, Cryptography Application, you will learn how cryptography works, how to attack it and how it is used in everyday life. First, you will explore the fascinating world of cryptography and become familiar with each type of algorithm. Next, you will learn how cryptography works in many of the tools we use today. Finally, you will learn how to attack and compromise a crypto system. When you're finished with this course, you will have a comfortable understanding of cryptography and its application.
Course Overview
Course Overview
1m
Introduction to Cryptography
History Part One
8m
History Part Two
7m
History Part Three
7m
Principles and Principals in Cryptography
8m
Cryptography Operations Part One
9m
Cryptography Operations Part Two
6m
Symmetric Algorithms Part One
8m
Symmetric Algorithms Part Two
8m
Symmetric Algorithms Part Three
4m
Cryptography Operations and Uses
Digital Signatures Part One
7m
Key Management Part Two
8m
Digital Signatures Part Two
7m
Digital Signatures Part Three
6m
Key Management Part One
7m
Cryptanalysis and Attacks
Cryptanalytic Attacks Part One
5m
Cryptanalytic Attacks Part Two
5m
Implementation and Use of Cryptography Part One
8m
Implementation and Use of Cryptography Part Two
6m
Implementation and Use of Cryptography Part Three
7m

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 96.0MB همراه با زیرنویس انگلیسی Pluralsight Cryptography Application_git.ir.rar