مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش تحلیل داده ها با R Playbook :Shiny

دسته بندی ها: آموزش R ، تحلیل داده (Data Analysis) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

هنگامی که نوبت به تولید ارزش برای سازمان با پروژه های علم داده ها می رسد، بسیاری از دانشمندان داده با مشکل اساسی در استقرار این پروژه ها رو به رو می شوند. R Shiny پکیجی در R است که با ایجاد اپلیکیشن های وب با کاربرد آسان در R، این مشکل استقرار را برطرف می کند.
شما در این دوره،دانش بنیادی پکیج R Shiny را در برنامه نویسی R خواهید آموخت.
ابتدا، با هدف R Shiny در حل موانع استقرار در علم داده آشنا خواهید شد.
در مرحله بعدی، خواهید فهمید که چگونه R Shiny از محیط های تعاملی و عناصر R ساده برای ایجاد یک برنامه یکپارچه استفاده می کند.
در پایان، نحوه استقرار یک اپلیکیشن Shiny را در یک سایت میزبان ابری روی Shinyapps.io بررسی خواهید کرد.
وقتی این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش R Shiny مورد نیاز برای استقرار یک پروژه علم داده در سازمان را خواهید داشت.
نرم افزار مورد نیاز: برنامه نویسی R و R Studio

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Data Analysis with Shiny: R Playbook Author:Jacey Heuer Duration:1:18:30 Level:Beginner

When it comes to generating value for the organization with data science projects, many data scientists face a key problem in the deployment of these projects. R Shiny is a package in R that solves this deployment problem by creating easy-to-use web applications in R.
In this course, Data Analysis with Shiny: R Playbook, you will learn foundational knowledge of the R Shiny package in R programming.
First, you will learn the background of R Shiny’s purpose in solving the deployment obstacle in data science.
Next, you will discover how R Shiny uses reactive environments and simple R elements to create a seamless app.
Finally, you will explore how to deploy a Shiny app into a cloud hosted site on Shinyapps.io.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of R Shiny needed to deploy a data science project into the organization.
Software required: R programming and R Studio

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس