مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش فریمورک ها و نمونه های یادگیری عمیق روی AWS

دسته بندی ها: آموزش یادگیری عمیق (Deep Learning) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش هوش مصنوعی (AI)

یادگیری عمیق، سطح جدیدی از تحلیل داده ها را امکان پذیر می کند، اما پیکربندی منابع محاسبه سفارشی برای به دست آوردن این بینش بسیار دشوار است. شما در این دوره، توانایی راه اندازی نمونه های یادگیری عمیق را در EC2 و ECS به دست خواهید آورد. ابتدا انواع AMI های یادگیری عمیق ارائه شده توسط AWS را فرا خواهید گرفت. سپس، نحوه استفاده از فریمورک های یادگیری عمیق رایج را در این نمونه ها تحلیل خواهید کرد. در پایان، نحوه مدیریت و مقیاس گذاری فعالیت های یادگیری عمیق خود را در این نمونه ها بررسی خواهید کرد. پس از اتمام این دوره، قادر خواهید بود نمونه های یادگیری عمیق سفارشی را راه اندازی کرده و از فریمورک های یادگیری عمیق محبوب استفاده کنید.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Deep Learning Instances and Frameworks on AWS Author:David Tucker Duration:1:23:18 Level:Intermediate

Deep learning enables a new level of data analysis, but configuring custom compute resources to gain these insights can be extremely difficult. In this course, Deep Learning Instances and Frameworks on AWS, you will gain the ability to launch deep learning instances on EC2 and ECS. First, you will learn the types of Deep Learning AMIs provided by AWS. Next, you will analyze how to leverage popular deep learning frameworks on these instances. Finally, you will review how to manage and scale your deep learning activities on these instances. When you are finished with this course, you will be able to launch and utilize custom deep learning instances and leverage popular deep learning frameworks.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس