پیشنهاد فرادرس

آموزش استقرار، مدیریت و ایمن سازی Palo Alto Firewalls

دسته بندی ها: آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه ، آموزش امنیت شبکه

در حال حاضر، تهدیدات پیچیده تری به شبکه های سازمانی اعمال می شود و فعالیت روزانه آنها را مختل می کند که نیازمند یک راه حل جامع برای کاهش و جلوگیری از این حملات است. در این دوره نصب، مدیریت و حفاظت از فایروال های Palo Alto را یاد خواهید گرفت تا شما توانایی محافظت از شبکه خود را با استفاده از نسل بعدی فایروال Palo Alto داشته باشید. در ابتدا با تغییرات فایروال در طول سال ها آشنا می شوید. سپس استقرار فایروال و پیکربندی تنظیمات مدیریت و back-end را یاد خواهید گرفت. در نهایت شما نحوه راه اندازی مسیریابی، ایجاد مناطق امنیتی، آدرس ها، اپلیکیشن ها و اشیاء سرویس و چگونگی پیوستن همه آنها به یک سیاست امنیتی برای ترافیک شبکه خود را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • دلایل استفاده از Palo Alto
 • معرفی و تاریخچه Firewalls
 • فایروال نسل بعدی  Palo Alto
 • راه اندازی اولیه Palo Alto
 • معرفی Web GUI و تنظیمات مدیریت
 • GUI Commit
 • ConfigurationManagement
 • حساب ادمین
 • پروفایل های سرور
 • ارتقای PAN OS
 • بررسی و راه اندازی مسیرهای مجازی
 • App ID
 • تگ ها
 •  و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Deploying, Administering, and Securing Palo Alto Firewalls Publisher:Pluralsight Author:Craig Stansbury Duration:2h 30m Level:Beginner

This course will teach you how to deploy a brand-new Palo Alto firewall, enabling you to configure administrative settings, set up routing, create objects, and apply them to security policies to shape your enterprise’s network traffic.
Now, more than ever before, there are more sophisticated threats geared towards enterprise networks and disrupting their day-to-day business, requiring a comprehensive solution to mitigate and prevent these attacks. In this course, Deploying, Administering, and Securing Palo Alto Firewalls, you will gain the ability to protect your network using Palo Alto’s Next Generation Firewall. First, you will learn how firewalls have evolved over the years to combat ever changing threats, and how Palo Alto is leading the way. Next, you will discover how to deploy the firewall out-of-the-box and configure administrative and back-end settings. Lastly, you will explore how to setup routing, create security zones, addresses, applications and service objects, and how to tie it all together into a security policy to shape your network’s traffic. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of a Network Security Engineer needed to administer Palo Alto’s Next Generation Firewall.
Course Overview
Course Overview
1m
Understanding Why to Use Palo Alto
Course Intro
2m
Introduction to Firewalls and Firewall History
6m
Palo Alto Next Generation Firewall
7m
Initializing the Palo Alto Firewall
Introduction
2m
Globomantics and Lab Intro
2m
Palo Alto Initial Setup
3m
Web GUI Intro and Management Settings
3m
GUI Commit
1m
ConfigurationManagement
4m
Administering the Palo Alto
Introduction
2m
Admin Account Overview
2m
Administrator Accounts
6m
Other Server Profiles
2m
Admin Level Commit
1m
Upgrading PAN OS
6m
Deployment Methods
3m
Deploying Palo Alto Using Layer 3 Mode
Introduction
2m
Security Zone and Interface Management Profile Setup
6m
Layer 3 Interface Setup
5m
Virtual Routers Overview and Setup
7m
Sub-interfaces, Aggregate Interfaces, Loopback Interfaces, DHCP, and Policy-based Routing
6m
Processing Palo Alto Traffic
Introduction
2m
App ID
3m
Application Objects tscproj
6m
Addresses and Address Groups
4m
Services and Service Groups
2m
Tags
5m
Putting It All Together - Setting up Security Rules to Shape Traffic
Introduction
1m
Policy Rule Creation - Defining the Matching Criteria
6m
Policy Rule Creation - Actions to Take
4m
Setting up the First Rule and Troubleshooting Traffic
10m
Policy Rules Organization
11m

پیشنهاد فرادرس