مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استقرار Ethereum با قالب های AWS Blockchain

دسته بندی ها: آموزش اتریوم (Ethereum) ، بلاک چین (Blockchain) ، آموزش شبکه (Computer network) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش ارز دیجیتال (Cryptocurrency)

این دوره نشان می دهد که چگونه شبکه های Ethereum را در AWS cloud ایجاد کنید، استقرار کنید و از آنها استفاده کنید. در این دوره با نحوه استفاده از قالب های Cloud Formation در AWS با کانتینرهای Docker جهت ایجاد سریع شبکه های Ethereum برای اجرای قراردادهای هوشمند آشنا می شوید. در ابتدا، قابلیت Ethereum برای ساخت بلاک چین، چرخه عمر تراکنش، مفاهیم شبکه های Ethereum را فرا خواهید گرفت. همچنین ساختار پایه شبکه بلاک چین Ethereum در AWS را یاد خوایهد گرفت. سپس استفاده از فالب های AWS blockchain و شبکه Ethereum در AWS cloud و اتصال به شبکه با Metamask client را آموزش می بینید. در نهایت نوشتن قراردادهای هوشمند در Solidity برای رجیسترلند با Remix IDE را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Ethereum
 • معرفی Blockchain
 • مبانی Ethereum
 • معاملات
 • معرفی AWS Blockchain Templates
 • کامپوننت های شبکه Blockchain
 • استفاده از AWS Blockchain Templates برای Ethereum
 • معماری شبکه Blockchain  در AWS
 • ایجاد Elastic IP و Key Pair
 • ایجاد گروه های امنیتی
 • ایجاد نقش و سیاست
 • نصب Metastak Client Browser Extension
 • ایجاد یک شبکه خصوصی Ethereum با استفاده از الگوهای Blockchain
 • نصب یک برنامه ساده قرارداد هوشمند به شبکه
 • اتصال به Bastion Host
 • راه اندازی و پیکربندی Foxy Proxy
 • و غیره

ترجمه با ویدابیا

ترجمه فارسی این دوره آموزشی رو همین الان از ویدابیا سفارش بده الان سفارش بده
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Deploying Ethereum with AWS Blockchain Templates Publisher:Pluralsight Author:Janani Ravi Duration:1h 51m Level:Intermediate

The Ethereum framework is the most popular blockchain platform for building decentralized applications. In this context AWS has made it easy to get up and running with your own Ethereum network on the AWS cloud using blockchain templates
This course demonstrates how to build, deploy and use Ethereum networks on the AWS cloud. In this course, Deploying Ethereum with AWS Blockchain Templates, you will learn how you can use Cloud Formation templates on AWS with Docker containers to quickly build Ethereum networks for running smart contracts. First, you'll discover Ethereum's ability to build blockchains, the transaction lifecycle, miners, the proof-of-work consensus algorithm and concepts such as gas and ether on Ethereum networks. Next, you'll discover the basic structure of an Ethereum blockchain network on AWS by configuring security groups and the bastion host to connect to our network. Then, use AWS blockchain templates to quickly bring up and Ethereum network on the AWS cloud and how you can connect to this network using a Metamask client. Finally, you'll write smart contracts in Solidity for a land registry using the Remix IDE and execute transactions on your Ethereum network and observe the network using Explorer. By the end of this course, you'll have a good understanding of how you can use AWS to build your own Ethereum blockchain networks and write smart contracts to update your blockchain.
Course Overview
Course Overview
2m
Introducing Ethereum
Module Overview
1m
Prerequisites and Course Outline
2m
Quick Overview of Blockchain
7m
Ethereum Basics
3m
Transactions, Miners, Gas, and the Miner's Prize
7m
Introducing AWS Blockchain Templates
5m
Blockchain Network Components Overview
3m
Using AWS Blockchain Templates for Ethereum
Module Overview
1m
Blockchain Network Architecture on AWS
3m
Creating the Elastic IP and Key Pair
3m
Creating a VPC and Public and Private Subnets
5m
Creating Security Groups
6m
Creating Roles and Policie
5m
Creating the Bastion Host
3m
Installing the Metamask Client Browser Extension
4m
Creating a Private Ethereum Network Using Blockchain Templates
8m
Deploying a Simple Smart Contract App to the Network
Module Overview
0m
Connecting to the Bastion Host
2m
Setting up and Configuring Foxy Proxy
3m
Installing the Proxy Server and Connecting to the Bastion Host
3m
Using Eth Stats Eth Explorer and Connecting to Our Private Network Using Metamask
4m
Creating and Deploying a Hello World Smart Contract
4m
Creating and Deploying a Land Contract to Track Plot Sales
7m
Executing Transactions on the Land Contract
5m
Summary and Further Study
1m

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس