این دوره نشان می دهد که چگونه شبکه های Ethereum را در AWS cloud ایجاد کنید، استقرار کنید و از آنها استفاده کنید. در این دوره با نحوه استفاده از قالب های Cloud Formation در AWS با کانتینرهای Docker جهت ایجاد سریع شبکه های Ethereum برای اجرای قراردادهای هوشمند آشنا می شوید. در ابتدا، قابلیت Ethereum برای ساخت بلاک چین، چرخه عمر تراکنش، مفاهیم شبکه های Ethereum را فرا خواهید گرفت. همچنین ساختار پایه شبکه بلاک چین Ethereum در AWS را یاد خوایهد گرفت. سپس استفاده از فالب های AWS blockchain و شبکه Ethereum در AWS cloud و اتصال به شبکه با Metamask client را آموزش می بینید. در نهایت نوشتن قراردادهای هوشمند در Solidity برای رجیسترلند با Remix IDE را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی Ethereum
 • معرفی Blockchain
 • مبانی Ethereum
 • معاملات
 • معرفی AWS Blockchain Templates
 • کامپوننت های شبکه Blockchain
 • استفاده از AWS Blockchain Templates برای Ethereum
 • معماری شبکه Blockchain  در AWS
 • ایجاد Elastic IP و Key Pair
 • ایجاد گروه های امنیتی
 • ایجاد نقش و سیاست
 • نصب Metastak Client Browser Extension
 • ایجاد یک شبکه خصوصی Ethereum با استفاده از الگوهای Blockchain
 • نصب یک برنامه ساده قرارداد هوشمند به شبکه
 • اتصال به Bastion Host
 • راه اندازی و پیکربندی Foxy Proxy
 • و غیره