مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش استقرار Microsoft Azure SQL Data Warehouse و Azure SQL Database

دسته بندی ها: آموزش آژور (Azure) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش شبکه (Computer network)

متدولوژی های Agile، اساس توسعه برنامه ها را تغییر داده است. اکنون پایگاه داده ها باید در کنار اپلیکیشن های ما، به ویژه با تمرکز بر معماری های بسیار تکرار شونده و معماری های میکرو سرویس محور، به طور مستمر متحول شوند. شما در این دوره، دانش بنیادی مورد نیاز برای ایجاد و استقرار پایگاه داده به عنوان بخشی از فرآیند CI / CD را فرا خواهید گرفت. ابتدا، ایجاد Azure SQL Databases, Azure Data Warehouses و Azure Data Factory جدید را به همراه ایجاد الگوهای ARM برای هر منبع یاد خواهید گرفت. در مرحله بعدی، یاد می گیرید که چگونه کانال های ارتباطی های ساخت و انتشار را با Azure DevOps راه اندازی کنید تا به طور خودکار منابع جدید را با استفاده از الگوهای ARM و استقرار انبار داده یا پایگاه داده SQL با استفاده از پکیج های data-tier اپلیکیشن (DACPAC) تأمین کنید. در پایان، نحوه انتقال SQL Server Databases داخلی موجود به Azure را با استفاده از Azure Migrate Service یا نگهداری خودکار همزمان پایگاه داده های داخلی خود با zure SQL Databases با استفاده از Azure Data Sync را بررسی خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم برای استفاده از Azure DevOps جهت استقرار Azure SQL Data Warehouses و Azure SQL Databases به عنوان بخشی از فرآیندهای Agile خود را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Deploying Microsoft Azure SQL Data Warehouse and Azure SQL Database Author:Robert Lindley Duration:1:59:30 Level:Intermediate

Agile methodologies have radically changed application development. Databases now need to continually evolve along with our applications, especially with the focus on highly iterative, micro-service driven architectures. In this course, Deploying Microsoft Azure SQL Data Warehouse and Azure SQL Database, you will learn foundational knowledge to create and deploy databases as part of a CI/CD process. First, you'll learn to create new Azure SQL Databases, Azure Data Warehouses, and Azure Data Factory resources along with creating ARM templates for each resource. Next, you’ll learn how to set up build and release pipelines with Azure DevOps to automatically provision new resources using ARM templates and deploying data warehouse or SQL database using data-tier application packages (DACPAC). Finally, you'll explore how to migrate existing on-premises SQL Server Databases to Azure using Azure Migrate Service, or keeping your on-premises databases automatically synchronized with Azure SQL Databases using Azure Data Sync. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge to use Azure DevOps to deploy both Azure SQL Data Warehouses and Azure SQL Databases as part of your Agile processes.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس