مطالب پیشنهادی از سراسر وب

طراحی اپلیکیشن های مبتنی بر رویداد با استفاده از اکوسیستم Apache Kafka

دسته بندی ها: آموزش آپاچی کافکا (Apache Kafka) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

امروزه سازمان ها باید سریع تر از هر زمان دیگری به نیازهای مشتری واکنش نشان دهند و متدهای کلاسیک مدیریت داده ها ممکن است برای دنیای همیشه در حال تغییر فناوری کافی نباشد. شما در این دوره، توانایی طراحی یک سیستم مبتنی بر رویداد بلادرنگ را پیدا خواهید کرد. ابتدا مبانی سیستم های مبتنی بر رویداد و نحوه ورود به ذهنیت ایجاد یک سیستم را یاد خواهید گرفت. سپس Apache Kafka و چندین ابزار برای یکپارچه سازی با آن را بررسی خواهید کرد تا روند کار را حتی راحت تر کند. در پایان، نحوه تفکر روش "streaming" با پردازش داده ها به محض رسیدن به سیستم خود را بررسی خواهید کرد. وقتی این دوره را به پایان برسانید، مهارت و دانش Apache Kafka و اکوسیستم پیرامون آن که برای طراحی یک سیستم مبتنی بر رویداد مورد نیاز است را خواهید داشت.

بررسی دوره

ارتباط ساختار پیام با AVRO و Schema Registry

ساخت یک اپلیکیشن Streaming با KSQL

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Designing Event-driven Applications Using Apache Kafka Ecosystem Author:Bogdan Sucaciu Duration:2:27:39 Level:Beginner

Companies today need to react faster than ever to customer needs, and classic methods of handling data may not be enough for the ever-changing world of technology. In this course, Designing Event-driven Applications Using Apache Kafka Ecosystem, you will gain the ability to design a real-time event-driven system. First, you will learn the basics of event-driven systems and how to get into the mindset of creating one. Next, you will discover Apache Kafka and several tools for integrating with it to make the process even smoother. Finally, you will explore how to think the “streaming” way by processing data as it arrives in your system. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of Apache Kafka and the ecosystem around it needed to design an event-driven system.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس