مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش طراحی برای واقعیت مجازی

دسته بندی ها: آموزش واقعیت مجازی (VR) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

واقعیت مجازی یا VR یک رشته سریع الرشد است که شامل توسعه بازی و اشکال دیگر طراحی تعاملی مانند آموزش، 360 انیمیشن و پزشکی می باشد. شما در این دوره، با دانش بنیادی طراحی و ساخت پروتوتایپ VR آشنا خواهید شد. ابتدا رویکردهای طراحی تجربه های VR را یاد خواهید گرفت. سپس، اهمیت و فایده playtesting و تحلیل نتایج را بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه پرداخت کردن پروتوتایپ و ایجاد طرحی برای توسعه کامل را بررسی خواهید کرد. پس از به پایان رساندن این دوره، مهارت و دانش مورد نیاز برای توسعه VR، برای ایجاد تجربیات VR خود از ابتدا را خواهید داشت.

نرم افزارهای مورد نیاز: Unity ،Draw.IO ،Trello.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Designing for Virtual Reality Author:MJ Johns Duration:2:24:13 Level:Beginner

Virtual reality, or VR, is a rapidly growing field that encompasses both game development and other forms of interactive design such as training, 360 animation, and medical. In this course, Designing for Virtual Reality, you will learn foundational knowledge of designing and developing a VR prototype. First, you will learn approaches to designing VR experiences. Next, you will discover the importance and usefulness of playtesting and analyzing results. Finally, you will explore how to polish the prototype and create a plan for full development. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of VR development needed to create your own VR experiences from scratch. Software required: Unity, Draw.IO, Trello

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس