تبلیغات

توسعه اپلیکیشن های دات نت کور با DynamoDB روی AWS

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Core ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه ، دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته ساخت اپلیکیشن های وب که با سرویس وب آمازون (AWS) تعامل دارند، DynamoDB یک دانشی جامع از ASP.NET Core و AWS SDK  برای NET. می باشد. در این دوره شما یاد می گیرید که چگونه  یک اپلیکیشن ASP.NET Core که با DynamoDB در تعامل باشد و با استفاده از AWS SDK برای دات نت باشد بسازید.

در ابتدا شما یادمی گیرید که چگونه یک جدول در DynamoDB در کنسول مدریت وب سرویس آمازون بسازید. سپس از هریک از مدل های  DynamoDB که برای شما موجود می باشند استفاده می کنید تا از داخل اپلیکیشن دات نت خود با DynamoDB ارتباط برقرار کنید.در نهایت، یادمی گیرید که چطور یک فریمورک آزمون یکپارچه بسازید که اپلیکیشن ها را تست کند.

وقتی شما دوره را به اتمام برسانید، یک دانش بنیادی برای ساخت اپلیکیشن های دات نت خواهید داشت.از هر سه مدل DynamoDB  با استفاده از AWS SDK برای دات نت استفاده کنید و یک فریمورک آزمون یکپارچه سازی را تنظیم کنید که به شما کمک میکند تا به جلو بروید و اپلیکیشن های دات نت خودتان را ایجاد کنید که با DynamoDB در AWS تعامل دارند.چه اپلیکیشن های تجاری و چه شخصی.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing .NET Core Applications with DynamoDB on AWS Author:Daniel Donbavand Duration:3h 2m

At the core of building web applications that interact with Amazon Web Services (AWS) DynamoDB is a thorough knowledge of ASP.NET Core and the AWS SDK for .NET. In this course, Developing .NET Core Applications with DynamoDB on AWS, you will learn how to create an ASP.NET Core application that interacts with DynamoDB using the AWS SDK for .NET. First, you will learn how to setup and create a DynamoDB table in the AWS Management Console. Next, you will explore each of the DynamoDB models that are available for you to use to interact with DynamoDB from within your .NET Core application. Finally, you will discover how to create an integration test framework that will test each of the application endpoints. When you are finished with this course, you will have a foundational knowledge of how to create a .NET Core application, use all three DynamoDB models using the AWS SDK for .NET, and set up an integration test framework that will help you as you move forward to creating your own .NET Core applications that interact with DynamoDB on AWS, whether personal or commercial.

پیشنهاد فرادرس