تبلیغات

توسعه در فضای ابری گوگل با استفاده از Datalab و مخازن منابع ابری

دسته بندی ها: پلتفرم ابری گوگل (Google Cloud Platform) ، سرویس های گوگل ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

در هسته توسعه ابری،  دانش جامعی از مخازن Cloud Source وجود دارد. در این دوره،  شما یاد می گیرید چگونه از ابزارهای توسعه دهنده در Google cloud استفاده کنید. ابتدا با ابزار هایی که این محصولات پیشنهاد می دهند آشنا می شوید و خواهید دید که چطور این ابزار ها می توانند با سرویس های دیگر GCP  ادغام شوند.سپس شما مجموعه ابزار های توسعه دهنده که برای کار در Google cloud مورد استفاده قرار می گیرند و شیوه انتخاب بهترین ابزار برای خودتان را خواهید شناخت.

در پایان با شیوه ایجاد نمونه Datalab ابری برای مجازی سازی آشنا خواهید شد. وقتی این دوره را به پایان برسانید، یک دانش بنیادین از مخازن Cloud Source گوگل خواهید داشت که به شما کمک می کند تا با پیش روی در مسیرتان، بتوانید کدها، محاسبات و داده هایتان را در یک پلتفرم ایجاد کنید.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing on the Google Cloud Using Datalab and Cloud Source Repositories Author:Vitthal Srinivasan Duration:1h 48m

At the core of cloud development is a thorough knowledge of Cloud Source Repositories. In this course, Developing on the Google Cloud Using Datalab and Cloud Source Repositories, you’ll learn how to use developer tools on the Google cloud. First, you’ll learn the features that these products offer and see how easily they can integrate with other GCP services. Next, you’ll explore the suite of developer tools that you can work with on the Google Cloud and how to pick the best tool for your use case. Finally, you’ll discover how to create your Cloud Datalab instance for data exploration and visualization. When you’re finished with this course, you’ll have a foundational knowledge of Google Cloud Source Repositories which will help you as you move forward in bringing your code, compute, and data all together on one platform.

پیشنهاد فرادرس