مطالب پیشنهادی از سراسر وب

توسعه با فریمورک شیرپوینت و انگولار

دسته بندی ها: آموزش شیرپوینت ، آموزش طراحی وب ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، نرم افزار ها ، آموزش انگولار جی اس (AngularJS)

 شیرپوینت به تنهایی ابزاری قدرتمند برای کار گروهی می باشد.این ابزار وقتی قدرتمند تر می شود که یاد بگیرید چطور آنرا باتوجه به نیازتان شخصی سازی کنید.

در این دوره، شخصی سازی شیرپوینت را  با نوشتن بخش های سایت و نوشتن افزونه هایی برای سایتتان فرا می گیرید.ابتدا یاد می گیرید که چطور چارچوب یک بخش از سایت را ایجاد کنید. سپس فرامی گیرید که چطور از روش های مختلف برای بهینه سازی داده هایتان در شیرپوینت با استفاده از کتابخانه الگو ها و تمرین ها استفاده کنید.سپس شما بخش های وب را در شیرپوینت قرار می دهید، و در نهایت نحوه چارچوب بندی و به کار گیری یک افزونه را فرامی گیرید.

در پایان دوره، شما درک خوبی از آنچه در ایجاد و گسترش بخش های وب فریم ورک شیرپوینت و افزونه ها استفاده می شود، خواهید داشت.

بررسی دوره

چرا SPFx و انگولار ابزار های مهمی برای ایجاد بخش های وبسایت و افزونه ها هستند؟

پیکر بندی شیرپوینت

آماده سازی ویژوال استودیو برای اشکال زدایی

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Developing with the SharePoint Framework and Angular Author:Joseph L. Jorden Duration:2h 4m

SharePoint by itself is a powerful tool for collaborating. It gets even more powerful when you learn how to customize it to do whatever you need it to do. In this course, Developing with the SharePoint Framework and Angular, you will learn to customize SharePoint by writing web parts and extensions for your sites. First, you will see how to scaffold a web part. Then, you will see how to use a variety of methods for manipulating your data in SharePoint using the Patterns and Practices library. Next, you will deploy the web part to SharePoint. Finally, you will learn how to scaffold and deploy an extension. By the end of the course, you will have a good understanding of what it takes to create and deploy SharePoint Framework web parts and extensions.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس