مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش DevOps در AWS: شروع به کار

دسته بندی ها: آموزش دواپس (DevOps) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، وب سرویس آمازون (AWS) ، آموزش شبکه (Computer network)

ایجاد و نگهداری سیستم های سنتی تحویل مداوم می تواند پیچیده و سنگین باشد. شما در این دوره، بدون اجرای هیچ یک از زیرساخت های CI / CD خود، توانایی راه اندازی و پیکربندی فرآیندهای ابر نیتیو AWS Continuous Delivery cloud با استفاده از AWS Developer Tools را کسب می کنید. ابتدا نحوه استقرار اپلیکیشن ها با AWS CodeDeploy را یاد خواهید گرفت. سپس، یکپارچه سازی مداوم با AWS CodeBuild را بررسی خواهید کرد. در پایان، نحوه خودکار سازی فرآیندهای انتشار نرم افزار با AWS CodePipeline را کاوش می کنید. پس از به پایان رساندن این دوره، مهارت و دانش مورد نیاز در مورد سرویس های AWS Continuous Delivery که برای اجرای فرآیندهای DevOps در AWS لازم است را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight DevOps on AWS: Getting Started Author:Wes Novack Duration:2:01:40 Level:Beginner

Creating and maintaining traditional Continuous Delivery systems can be complex and burdensome. In this course, DevOps on AWS: Getting Started, you will gain the ability to set up and configure cloud native AWS Continuous Delivery processes using AWS Developer Tools, without running any of your own CI/CD infrastructure. First, you will learn how to deploy apps with AWS CodeDeploy. Next, you will discover Continuous Integration with AWS CodeBuild. Finally, you will explore how to automate software release processes with AWS CodePipeline. When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of AWS Continuous Delivery services that are needed to implement DevOps processes in AWS.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس