تبلیغات

مبانی Entity Framework Core 2.1 Migrations

دسته بندی ها: آموزش Entity Framework ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، دسترسی به داده ، دات نت (NET.)

Entity Framework Core 2.1 Migrations روش پیشنهادی مایکروسافت برای مدیریت پایگاه داده های اپلیکیشن است. آنها بسیار قدرتمند هستند، اما شما باید بدانید که چگونه از آنها استفاده کنید. در این دوره، مبانی توسعه و استقرار اپلیکیشن سازمانی با مهاجرت ها آشنا می شوید. در ابتدا یاد خواهید گرفت تا مهاجرت ها را ایجاد، تست و سازماندهی کنید. سپس، متدهای مختلف استقرار تغییرات پایگاه داده در محیط های بالاتر را کشف کرده و تعیین می کنید کدام یک برای استفاده در تولید مناسب ترین است.

بررسی دوره

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Entity Framework Core 2.1 Migrations: Fundamentals Author:Michael Perry Duration:2h 4m

Entity Framework Core Migrations are Microsoft's recommended way of managing application databases. They are extremely powerful, but you have to understand how to use them.
In this course, Entity Framework Core 2.1 Migrations: Fundamentals, you will learn the foundations of developing and deploying an enterprise application using migrations. First, you will learn how to create, test, and organize migrations. Next, you will discover how to resolve the conflicts that will inevitably arise. Finally, you will explore different methods of deploying database changes to higher environments, and determine which is most appropriate for going to production.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge of EF Core Migrations needed to build and deploy enterprise applications.

پیشنهاد فرادرس