تبلیغات

آموزش Mappings در Entity Framework Core 2 

دسته بندی ها: دات نت (NET.) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش Entity Framework ، دسترسی به داده

Entity Framework Core 2 آخرین نسخه از پلت فرم دسترسی به داده های مدرن OR / M مایکروسافت است. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت چگونه از آخرین نسخه Entity Framework Core برای آماده سازی خود جهت کار بر روی تولید نرم افزار استفاده کنید. همچنین با نحوه ایجاد و تعامل با روابط گروه با گروه یا فرد به فرد، بهره بردن از mappings اضافی مانند ویژگی های جدید سایه، پشتیبانی از تابع اسکالر و Entities متعلق، نحوه کار با نمایش های پایگاه داده و غیره آشنا می شوید. در پایان این دوره، شما می توانید مجموعه مهارت های خود را ارتقا دهید و خودتان را با ابزارهایی که برای ساختن برنامه تولید نیاز دارید مجهز کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ماژول
 • معرفی راه حل و Entities در  EF Core 2
 • معرفی DbContext  و لاگ کردن
 • Mapping و تعامل با روابط گروه با گروه
 • وارد کردن داده در روابط گروه با گروه
 • اصلاح روابط گروه با گروه
 • درک روابط فرد به فرد
 • Shadow Properties چیست؟
 • Mapping Shadow Properties
 • استفاده از Shadow Properties در کوئری ها
 • وارد کردن Entities با Null Owned Type Properties
 • Scalar Function چیست؟
 • کار با  Database Views
 • ایجاد Entity و DbSet برای Querying
 • و غیره
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Entity Framework Core 2: Mappings Publisher:Pluralsight Author:Julie Lerman Duration:1h 59m Level:Intermediate

This course is for developers who are familiar with the basics of using EF Core to create models, migrate databases, interact with data and incorporate EF Core into simple applications, and will prepare you for working on production software.
Entity Framework Core 2 is the latest version of Microsoft’s modern OR/M data access platform. In this course, Entity Framework Core 2: Mappings, you’ll explore how to efficiently utilize the latest version of Entity Framework Core to prepare yourself to work on production software. First, you’ll learn how to best build and interact with many-to-many and one-to-one relationships. Next, you'll discover how to take advantage of additional mappings such as the new shadow properties, scalar function support, and owned entities. Finally, you'll go over how to work with database views. By the end of this course, you'll be able to elevate your skill set and provide yourself with the tools you need to build your production application.
Course Overview
1m 35s
Course Overview
1m 35s
Getting to Know the Sample Model
7m 41s
Introduction and Overview of the Course and Module
2m 27s
Revisiting the Solution and Entities in EF Core 2: Getting Started
1m 59s
Revisiting the DbContext and Logging
2m 1s
Starting with the Existing Solution
1m 13s
Mapping and Interacting with Many-to-many Relationships
15m 7s
Introduction and Overview
0m 55s
Reviewing the Existing Many-to-many Relationship and Mappings
1m 42s
Inserting Data in Many-to-many Relationships
5m 37s
Retrieving Many-to-many Related Data
2m 2s
Modifying Many-to-many Relationships
3m 19s
Review and Resources
1m 30s
Mapping and Interacting with One-to-one Relationships
17m 4s
Introduction and Overview
0m 59s
Understanding One-to-one Mappings
3m 59s
Mapping One-to-one Without a Foreign Key
3m 44s
Adding Children to One-to-one Relationships
3m 4s
Replacing Children in One-to-one Relationships
3m 39s
Review and Resources
1m 36s
Using Shadow Properties to Persist Data You Don’t Want in Your Entities
15m 25s
Introduction and Overview
0m 34s
What Are Shadow Properties?
1m 46s
Mapping Shadow Properties
2m 3s
Populating Shadow Properties
1m 29s
Using Shadow Properties in Queries
2m 26s
Auditing Data for All Entities in Your Model
3m 14s
Testing out the Real-world Shadow Properties Setup
2m 30s
Review and Resources
1m 19s
Leveraging the New Owned Type Feature for Value Objects and Complex Types
30m 33s
Introduction and Overview
1m 11s
Why You Need the Owned Types Mapping
3m 3s
Identifying Non-entity Types in Your Model
1m 31s
Mapping Complex Objects as Owned Types
3m 53s
Working with Owned Types
4m 56s
Inserting Entities with Null Owned Type Properties
3m 52s
Replacing Owned Type Properties
3m 22s
Mapping Value Objects as Owned Types
7m 1s
Review and Resources
1m 40s
Mapping Database Scalar Functions
18m 11s
Introduction and Overview
1m 6s
What Is a Scalar Function?
1m 28s
Mapping Your First Scalar Function
2m 19s
Using the Scalar Function in Queries
2m 13s
Mapping Functions That Can Be Used When Testing Queries
3m 31s
Comparing DbFunctions to Client-side Query Evaluation
3m 5s
Examining the State of Mapping to Built-in Database Functions
2m 21s
Review and Resources
2m 4s
Working with Database Views
13m 28s
Introduction and Overview
1m 23s
Identifying the Scope of Working with Views in EF Core 2.0
1m 39s
Creating the Entity and DbSet for Querying
2m 51s
Querying the Database Views
1m 39s
Preparing for Some Potential Problems
2m 57s
A Peek at View Mappings in EF Core 2.1
1m 32s
Review and Resources
1m 24s

پیشنهاد فرادرس

لینک های دانلود حجم فایل: 359.0MB Pluralsight Entity Framework Core 2 Mappings_git.ir.rar