Entity Framework Core 2 آخرین نسخه از پلت فرم دسترسی به داده های مدرن OR / M مایکروسافت است. در این دوره، شما یاد خواهید گرفت چگونه از آخرین نسخه Entity Framework Core برای آماده سازی خود جهت کار بر روی تولید نرم افزار استفاده کنید. همچنین با نحوه ایجاد و تعامل با روابط گروه با گروه یا فرد به فرد، بهره بردن از mappings اضافی مانند ویژگی های جدید سایه، پشتیبانی از تابع اسکالر و Entities متعلق، نحوه کار با نمایش های پایگاه داده و غیره آشنا می شوید. در پایان این دوره، شما می توانید مجموعه مهارت های خود را ارتقا دهید و خودتان را با ابزارهایی که برای ساختن برنامه تولید نیاز دارید مجهز کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • معرفی ماژول
 • معرفی راه حل و Entities در  EF Core 2
 • معرفی DbContext  و لاگ کردن
 • Mapping و تعامل با روابط گروه با گروه
 • وارد کردن داده در روابط گروه با گروه
 • اصلاح روابط گروه با گروه
 • درک روابط فرد به فرد
 • Shadow Properties چیست؟
 • Mapping Shadow Properties
 • استفاده از Shadow Properties در کوئری ها
 • وارد کردن Entities با Null Owned Type Properties
 • Scalar Function چیست؟
 • کار با  Database Views
 • ایجاد Entity و DbSet برای Querying
 • و غیره