در هسته مدیریت خطا در کد #C یک دانش کامل از مدیریت استثنا قرار دارد. در این دوره با نوشتن کدی که خطاهای زمان اجرا را شناسایی می کند و به آن واکنش می دهد، دلایل استفاده از استثناها برای نشان دادن خطا در سی شارپ، نحوه تعریف، پرتاب و catching کلاس های سفارشی استثنا و غیره آشنا می شوید. این دوره به شما چگونگی مدیریت خطا در سی شارپ را با catching، فیلتر کردن، سفارش سازی و پرتاب استثناها آموزش می دهد. زمانیکه شما دوره را اتمام کنید دانش کاملی از استثنائات سی شارپ خواهید داشت که به شما کمک می کند تا اپلیکیشن های #C  را ایجاد کرده و خطاهای زمان اجرای آنها را شناسایی و رفع کنید.

سرفصل:

 • معرفی دوره
 • مدیریت خطا چیست؟
 • مدیریت خطا با استفاده از کدهای خطا
 • چرا استثناها؟
 • استثنا چیست؟
 • معرفی Try Statement
 • درک Stack Trace
 • شروع کار با Exception Catching
 • ایجاد و استفاده از استثنا های سفارشی
 • درک  استثنا های سفارشی
 • معرفی CalculationException سفارشی
 • استفاده از کلاس های استثنایی سفارشی
 • و غیره