مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش اصولی اکسل 2019

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش آفیس (Microsoft office) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

به کمک این دوره با مبانی اکسل 2019 آشنا می شوید. در این دوره با رابط و تنظیمات اکسل، نحوه کار با رابط Ribbon و Backstage View آشنا می شوید. سپس یاد خواهید گرفت که چگونه با worksheets، سلول ها، ستون ها و ردیف ها کار کنید.

درنهایت، نحوه استفاده از فرمت ها و آپشن های خودکار و ذخیره کردن فایل خود را می آموزید. در پایان این دوره شما مهارت ها و دانش لازم برای کار با اکسل 2019 را دارید تا بتوانید spreadsheets خود را ایجاد کنید و برای آزمون های مایکروسافت آفیس آماده شوید.

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Excel 2019 Essentials Author:Bill Kulterman Duration:2h 5m

Knowing the basics of Excel 2019 can help make you a more well rounded professional. In this course, Excel 2019 Essentials, you will learn foundational knowledge of the Excel interface and settings. First, you will learn how to work with the Ribbon interface and Backstage View. Next, you will discover how to work with worksheets, cells, columns, and rows. Finally, you will explore how to use formatting and Auto options, as well as how to save your file. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Excel 2019 needed to begin creating your own spreadsheets (and begin preparation for the Microsoft Office exams.)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس