مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش Excel 2019

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

جنبه های پیشرفته تر اکسل 2019 را بیاموزید. شما در این دوره، دانش خود را به سطح بالاتری ارتقا می دهید. ابتدا می آموزید که چگونه سلول ها را با حاشیه ها، استایل ها، اشکال و موارد دیگر قالب بندی کنید. سپس، خواهید فهمید که چگونه با کارپوشه ها، کاربرگ ها و داده ها کار کنید. سپس اطلاعات بیشتری در مورد چاپ کارپوشه ها (به طور کامل یا بخشی) مشاهده خواهید کرد. در پایان، چند تابع پیشرفته را بررسی خواهید کرد. پس از پایان این دوره، مهارت و دانش مورد نیاز درباره اکسل 2019 برای قالب بندی و کار با صفحات گسترده پیشرفته را خواهید داشت (و به آماده سازی خود برای امتحانات Microsoft Office ادامه می دهید.)

آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Excel 2019 Power Users Author:Bill Kulterman Duration:3:27:09 Level:Intermediate

Learn more advanced aspects of Excel 2019. In this course, Excel 2019 Power Users, you will take your knowledge to the next level. First, you will learn how to format cells with borders, styles, shapes, and more. Next, you’ll discover how to work with workbooks, worksheets, and data. Then you’ll see more about printing workbooks (in whole or parts). Finally, you’ll explore a few advanced functions. When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge of Excel 2019 needed to format and work with more advanced spreadsheets (and continue your preparation for the Microsoft Office exams.)

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس