مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش بررسی بصری داده ها با R

دسته بندی ها: آموزش R ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight)

R در اکتشاف داده ها بسیار تطبیق پذیر است. هر نوع نموداری را می توان در R پیاده سازی کرد. شما در این دوره تکنیک های استاندارد مصورسازی که برای کاوش داده ها استفاده می شوند را یاد خواهید گرفت. ابتدا نحوه استفاده از مصورسازی داده ها را بررسی خواهید کرد. سپس داده های متداول را با 4 نوع طرح از جمله scatterplots ،barcharts ،histograms و boxplots کاوش می کنید.
در پایان، قادر خواهید بود 3 سیستم ساخت نمودار مبتنی بر R ،lattice و ggplot2 را استفاده و مقایسه کنید.
پس از اتمام این دوره، مهارت و دانش لازم برای شناسایی مناسب ترین نوع نمودار و اجرای آن در 3 ابزار مختلف ساخت نمودار R را خواهید داشت.

بررسی دوره

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Exploring Data Visually with R Author:Martin Burger Duration:2:01:22 Level:Beginner

R is very versatile when it comes to data exploration. Any type of chart can be implemented in R. In this course, Exploring Data Visually with R, you will learn the standard visualization techniques that are used for data exploration. First, you will investigate how to use data visualizations. Then, you will explore common datasets with the 4 plot types including scatterplots, barcharts, histograms, and boxplots.
Finally, you will be able to use and compare the 3 charting systems, which are R base, lattice, and ggplot2.
When you are finished with this course, you will have the skills and knowledge to identify the most suitable chart type and to implement it in 3 different R charting tools.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس