مطالب پیشنهادی از سراسر وب

آموزش کاوش داده ها با PivotTables

دسته بندی ها: آموزش اکسل (Excel) ، آموزش های پلورال سایت (Pluralsight) ، آموزش آفیس (Microsoft office)

یادگیری نحوه خلاصه سازی و تحلیل مجموعه های بزرگ و پیچیده ای از داده ها و برقراری ارتباط با نتایج، می تواند یک فرآیند دلهره آور باشد. شما در این دوره، مهارت های لازم برای خلاصه سازی سریع و ارائه مجموعه های پیچیده داده را کسب خواهید کرد. ابتدا یاد خواهید گرفت که PivotTables  چیست و چه زمانی باید از آن ها استفاده کنید. سپس، نحوه ایجاد PivotTable و تغییر طرح بندی، شکل و احساس آن ها را خواهید فهمید.

در پایان، نحوه افزودن مقادیر مشتق شده جدید و گروه های سفارشی داده ها و همچنین نحوه محدود کردن داده هایی که با استفاده از برش دهنده ها و فیلترهای تعاملی نمایش داده می شوند را بررسی می کنید تا به شما کمک کند به تمام سوالات دشوار مربوط به داده ها که همکاران و مدیران شما مرتباً از آن ها می پرسند، پاسخ دهید! پس از پایان این دوره، مهارت و دانش لازم برای استفاده از Excel PivotTable به منظور خلاصه سازی، تحلیل و ارائه داده های Excel را خواهید داشت.

بررسی دوره

کاوش در سایر قابلیت های اکسل

فایل های تمرین exercise files.zip
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Pluralsight Exploring Data with PivotTables Author:Ben Howard Duration:1:41:05 Level:Advanced

Learning how to summarize and analyze large and complex sets of data, and communicating the results, can be a daunting process. In this course, Exploring Data with PivotTables, you will gain the skills required to quickly summarize and present sophisticated sets of data. First, you will learn what PivotTables are and when you should use them. Next, you will discover how to create PivotTables and change their layout, look, and feel. Finally, you will explore how to add new derived values and custom groups of data, and how to restrict the data that is displayed using interactive slicers and filters, helping you answer all those difficult data related questions that your co-workers and managers keep asking! When you’re finished with this course, you will have the skills and knowledge to use Excel PivotTables in order to summarize, analyze, and present your Excel data.

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس